Hegnsloven

Hegnsloven er aktuel i det øjeblik, du ikke kan blive enig med din nabo. Dog vejer evt. servitutter eller lokalplaner tungere end hegnslovens almindelige regler.

Om loven

Hegnsloven omhandler fx opsætning af nye hegn, udskiftning eller sløjfning af eksisterende, vedligeholdelse af hegn samt udgifter.

I hver kommune er der i medfør af loven nedsat et hegnssyn på tre personer, som du kan klage til, hvis du ikke kan blive enig med din nabo. Hegnssynet foretager en besigtigelse og afsiger kendelse i sagen, hvis det ikke lykkedes dem at få forligt parterne. I forbindelse med sagerne opkræves der brugerbetaling.

Find flere oplysninger på din kommunes hjemmeside.

Hvornår gælder loven?

Gælder for alle kommuner undtagen Københavns kommune, hvor området reguleres i kommunens bygningsvedtægt.

Myndighed

NaturErhvervsstyrelsen

Læs på retsinformation

Bekendtgørelse af lov nr. 1746 af 14/12/2015 om hegn (Hegnsloven)