3. Huseftersynsordningen

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er resultat af en bygningsgennemgang under Huseftersynsordningen. Samlet giver de to rapporter en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader og elinstallationernes tilstand. Huseftersynet er frivilligt, men ordningen skal benyttes, hvis en sælger vil opnå ansvarsfrihed for skjulte skader ved boligen, og hvis køber skal kunne tegne en ejerskifteforsikring.

Synstolkning til filmen

Sikker hushandel - Hvis der er tilstandsrapport og elinstallationsrapport

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er baseret på en bygningsgennemgang og opregner boligens synlige skader og elinstallationernes tilstand. Rapporterne er en forudsætning for at kunne tegne ejerskifteforsikring under Huseftersynsordningen.

Huseftersynsordningen benyttes i praksis ikke ved handel med almindelige ejerlejligheder, men kun ved køb og salg af huse, villalejligheder og sommerhuse. Det skyldes, at det ikke er praktisk muligt at få foretaget en bygningsgennemgang af en måske meget stor ejendom, bestående af mange ejerlejligheder, ligesom det ikke er muligt at afgrænse en eventuel ejerskifteforsikringsdækning over for ejerforeningens ansvarsområde.

Sammen med rapporterne modtager du fra sælger et tilbud på ejerskifteforsikring og en erklæring om at ville betale mindst halvdelen af den tilbudte forsikringspræmie. Dermed er sælger fritaget for ansvar for skjulte fejl og mangler – og det gælder uanset om du tegner ejerskifteforsikring eller ej. Det er en betingelse, at du har modtaget erklæring, tilbud og rapporter fra sælger INDEN, du har afgivet købstilbud.

Du kan derudover vælge at lade en bygningssagkyndig, som du selv har antaget, gennemgå ejendommen og lave et overslag over, hvad det vil koste at udbedre eventuelle skader.

Hovedreglen er, at ejerskifteforsikringen dækker de fejl og mangler, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Forsikringen vedrører bygningerne, mens sælger stadig hæfter for forhold ved grunden – fx forurening

Du kan frit vælge et andet forsikringsselskab end det, sælger har indhentet tilbud fra. Men sælger er kun forpligtet til at betale halvdelen af tilbuddets forsikringspræmie. Præmien er en engangsbetaling.