Tilstandsrapporten - hustypebeskrivelser

Hustypebeskrivelserne udleveres sammen med tilstandsrapporten. Det skal dog understreges, at typebeskrivelsen er generel og uafhængig af den udarbejdede tilstandsrapport og ejerskifteforsikringen.

Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes med et nybygget hus.

I hustypebeskrivelsen i tilstandsrapporten kan du læse om, hvilke konstruktionsmæssige og byggetekniske forhold, der var tidstypiske, da huset blev opført. I opmærksomhedspunkterne kan du læse om, hvilke forhold du bør forvente ved hustypen. Disse punkter bør du være særlig opmærksom på at vedligeholde.

Du kan se hustypebeskrivelserne på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside