Hvad er radon?

Se film 1: Hvad er radon?

Radonekspert Kaare Ulbak fra Statens Institut for Strålebeskyttelse fortæller om hvad radon er, hvilken effekt den kan have på din sundhed, at radon varierer geografisk, og at det er nemt at måle.

Synstolkning til film 1 (pdf)
Vejledning til videoafspiller(pdf)

Den radioaktive gasart radon

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium henfalder. Radium findes naturligt i undergrunden. Radon lugter ikke, kan ikke ses eller smages og fremkalder ikke umiddelbare bivirkninger. Men radon berører mange danskere: Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.

Radon og lungekræft

Radon kan være farligt, når vi indånder radonholdig luft. Det kan skade cellerne i lungerne og udvikle lungekræft.

Jo længere tid en person opholder sig i et hus, der indeholder radon, og jo højere niveauet af radon er, desto større er risikoen for at udvikle lungekræft. Det tager lang tid – typisk 10-40 år – fra påvirkningen er begyndt til lungekræften konstateres.

Ifølge Verdenssundheds-organisationen (WHO) er radon den næstvigtigste medvirkende årsag til lungekræft (efter aktiv rygning). Det er anslået, at radon i boliger er en medvirkende årsag til omkring 9 % af alle nye lungekræfttilfælde i Danmark, det vil sige omkring 300 tilfælde pr. år. I de fleste af disse tilfælde er de ramte rygere. Risikoen ved radonudsættelse er cirka 25 gange større for rygere end for personer, som aldrig har røget.

Kræftens Bekæmpelses hjemmeside - Cancer.dk
WHO - Radon and cancer

Radon i boliger

Indholdet af radon i danske boliger varierer. Der er tre forhold, der har betydning for radonniveauet:

  • Hvor du bor
  • Din boligs konstruktion og stand
  • Hvornår din bolig er bygget.

Radonmængden i jorden varierer geografisk alt efter undergrundens sammensætning. På radonkortet kan du se, i hvilke områder i Danmark der er målt høje radonniveauer i huse. Men radonindholdet i jorden varierer også lokalt inden for kommunegrænsen. Radonkortet giver derfor en indikation af, hvilke radonniveauer der er målt i huse i din kommune, men det viser ikke med sikkerhed, hvad radonniveauet er i netop dit hus.

To nabohuse kan have forskellige niveauer af radon i indeklimaet, fordi husenes konstruktion, stand og ventilation også har betydning. Bygninger opført efter 1998 skal være opført med radonsikring. Hvis du vil vide hvor meget radon der er i dit indeklima, skal du have udført radonmåling.