Hvem hæfter for faktura over for kommunen?

  • Opdateret 15. april 2019

Spørgsmål

Vi købte en ejerlejllighed pr. 1/1-2018, hvor sælger havde haft en bygge- og BBR-omregistrering kørende med Københavns kommune - for at få konverteret erhvervs-kvm til bolig-kvm.

En forudsætning for overtagelse var ibrugtagningsgodkendelsen fra kommunen, der dukkede op i december 2017.

Men i december 2018 sendte kommunen den til byggesagen hørende faktura til os, da vi jo nu stod/står som ejer af ejendommen.

Det er ikke lykkedes os at få Københavns kommune til at kreditere os, og fremsende fakturaen til sælger - så i stedet forsøger vores daværende advokat (der berigtigede handlen) at få den involverede ejendomsmægler til at få forholdet bragt i orden.

Men - hvordan står vi i denne sag (første rykker er modtaget fra kommunen)?

Svar

Kære spørger,

Desværre er det ejendommens til enhver tid værende ejer, der hæfter for fakturaen over for kommunen. I bør derfor betale for at undgå yderligere rykkergebyrer, morarenter m.v. Imidlertid er det for mig klart, at det er jeres sælger, som er endeligt forpligtet til at afholde udgiften. I bør derfor anmode sælger om at betale, hvilket jeg forstår, at jeres advokat har gjort på jeres vegne. Betaler sælger ikke, kan I ikke gøre andet end at stævne sælger med efterfølgende tvangsinddrivelse af jeres krav. I skal i denne proces overveje, om det økonomisk kan svare sig at forfølge kravet henset til omkostningerne forbundet herved.

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten