Hvorfor er der gebyr på ejendomsdatarappoten

Der skal betales et gebyr på 154 kr. for en ejendomsdatarapport. Gebyret finansierer de omkostninger, der er forbundet med drift og udvikling. Gebyrordningen er fritaget for moms.

Ejendomsdatarapporten er et resultat af en politisk beslutning fra 2009 om at gøre ejendomshandel lettere og billigere via one-stop-shopping af ejendomsoplysninger på internettet. Samtidig blev det besluttet, at alle udviklings- og driftsudgifter skal dækkes af et brugerbetalt gebyr.

Gebyret er fastsat med udgangspunkt i de faktiske omkostninger og indtægter, som skal være i balance.