Åbn alleLuk alle

Indeklima - den sunde bolig

Indeklimaet i boligen har stor betydning for vores sundhed og generelle velbefindende. Vi danskere opholder os indendørs ca. 90 % af tiden, heraf i gennemsnit 16 timer i vores bolig. Derfor er det vigtigt, at indeklimaet er sundt og behageligt.

Forskellige faktorer påvirker indeklimaet

Indeklimaet i din bolig påvirkes af mange forskellige faktorer, fx luftkvaliteten, fugt, rygning og afgasning af kemikalier fra byggematerialer og møbler. Hvis du har et dårligt indeklima, kan du eller din familie opleve symptomer som træthed, hovedpine og luftvejsirritationer.

Du kan selv forbedre dit indeklima

Som boligejer er du selv ansvarlig for indeklimaet i din bolig. Heldigvis er der meget, du selv kan gøre for at få til et godt indeklima. Simple tiltag som fx rengøring og hyppig udluftning, kan medvirke til et godt indeklima. Samtidig kan du også sikre dig et godt indeklima gennem forbedringer af selve bygningen så som forbedring af boligens ventilationssystem eller radonsikring af boligen.

5 enkle råd til et bedre indeklima

Luft ud

Luft ud med gennemtræk flere gange om dagen. Udluftningen reducerer tilstedeværelsen af fugt, støv og kemiske stoffer og partikler i indeklimaet og sikrer frisk luft til dig og din familie. Udover den daglige udluftning kan du fx også forsyne din bolig med et ventilationssystem, der sikrer et jævnt og tilstrækkeligt luftskifte gennem hele dagen.

Gør rent

Grundig rengøring én gang om ugen er vigtig for et godt indeklima. Især hvis du eller din familie lider af astma eller allergi. Støvsugning af gulv og møbler, gulvvask og aftørring af vandrette flader er med til at nedsætte støvmængden og antallet af allergener i boligen.

Det er også vigtigt, at du lufter ud under rengøringen, så det støv der hvirvles op, bliver ledt ud af boligen.

Begræns fugten

Vores daglige aktiviteter i hjemmet afgiver fugt til indeluften. Når du laver mad, skal du huske at lægge låg på gryderne og tænde for emhætten. Undgå også at hænge tøj til tørring indendørs.

En familie på fire tilfører hver dag luften i huset meget fugt. Fugten stammer bl.a. fra vores udåndingsluft, brusebade, madlavning og andre almindelige aktiviteter.

Hvis du ikke sørger for, at fugten kommer ud af huset, vil den afsætte sig på bl.a. vinduer, ydervægge, gulve og lofter. Fugt kan skabe grobund for dannelsen af råd og svamp i træværk, både skjult i konstruktioner og synligt på vægge og lofter.

I bygninger med dårligt isolerede ydervægge bør der ikke placeres møbler eller skabe helt op ad disse ydervægge, da det kan medføre kondens og skimmelsvamp.

Sæt varme på

Opvarmningen af din bolig (i fyringssæsonen) er også vigtig for at skabe et behageligt og godt indeklima. Normalt bør temperaturen ligge mellem 20-22 grader. Opvarmning og ventilation af din bolig er med til at nedsætte risikoen for fugtskader i boligen.

Når vi sover, afgiver vi meget fugt til soveværelset, så hvis du ønsker at sove køligt om natten, er det vigtigt, at soveværelset varmes op om dagen. Det er vigtigt at holde en minimumstemperatur på 18 grader i alle boligens rum, så fugtskader undgås.

Begræns kemikalierne

Dit indeklima bliver påvirket af de produkter og byggevarer, som du selv tager med ind i boligen. Nye møbler, elektronisk udstyr, maling og træplader afgasser kemikalier til indeluften, som samler sig i støvet, og derved forringes dit indeklima. Derfor er det vigtigt med god udluftning af boligen.

Det er særligt vigtigt, at du ikke anvender produkter indendørs, der kun er beregnet til udendørs brug.

Forbrugerprodukters afgasning af kemikalier til indeklimaet er reguleret af miljølovgivningen. Miljøstyrelsen har ansvar for reglerne om kemikalier i forbrugerprodukter og rådgiver om det. Du kan læse mere om forbrugerprodukter og kemi på Miljøstyrelsens hjemmeside. Byggevarers afgasning til indeklimaet er reguleret i bygningsreglementet.

Hvis du ønsker at begrænse mængden af kemikalier i hjemmet mest muligt, kan du gå efter produkter, der er mærket fx med Dansk Indeklima Mærkning, Svanen eller EU´s miljøblomst.

Bygningsreglementet om indeklima

Bygningsreglementet indeholder en række anvisninger, som handler om indeklima. Reglerne og anvisningerne drejer sig om termiske forhold, luftkvaliteten, det akustiske indeklima og lysforholdene i boligen.