2. Indhent dokumenter

Når du har besluttet dig for at sælge din bolig, og du har indgået formidlingsaftale med din ejendomsmægler, skal du fremskaffe en række dokumenter vedrørende boligen til brug for handlen.

Overblik over dokumenterne

Dokumenterne kaldes i fagsprog ”ejendommens dokumenter”. Dokumenterne skal bruges dels i forbindelse med udarbejdelse af salgsmaterialet og dels skal de videregives til køber, så køber og dennes rådgiver får dokumentation for de vigtige data, der vedrører boligen.

Aftal med din ejendomsmægler, hvem af jer, der rekvirerer dokumenterne. Dog er det dig som sælger, der skal bestille en tilstandsrapport. Du kan også få din ejendomsmægler til at formidle kontakt til et forsikringsselskab, der så finder en bygningssagkyndig. Mægleren må blot ikke formidle den direkte kontakt mellem dig og en bygningssagkyndig. Denne regel skyldes, at der ikke må være tvivl om den bygningssagkyndiges upartiskhed.

De relevante dokumenter, der skal indhentes til brug for dit boligsalg er følgende:

Ejendomsdatarapport

Ved bestilling af Ejendomsdatarapporten indhentes 50 forskellige oplysninger til brug ved bolighandlen. En ejendomsdatarapport koster 100 kr. (2020-niveau) og kan fornys to gange gratis inden for seks måneder efter bestillingsdatoen. Følgende bilag leveres som pdf med ejendomsdatarapporten, hvis de findes i de registre, ejendomsdatarapporten henter oplysningerne fra:

 • BBR-meddelelsen
 • Energimærkning
 • Tilstandsrapport*
 • Elinstallationsrapport
 • Byggeskadeforsikring*
 • Ejendomsskattebillet*
 • Vurderingsmeddelelsen
 • Vejforsyning
 • Jordforureningsattest
 • Bilag vedrørende forfalden gæld*

Dokumenter markeret med * er forbeholdt ejeren af ejendommen. Du får kun disse oplysninger med i din ejendomsdatarapport, hvis du i bestillingsfasen er logget ind med NemID/Digital signatur og er registreret som ejendomsejer eller har en fuldmagt fra ejeren.

Øvrige offentlige dokumenter:

 • Tingbogsattest
 • Ejendommens servitutter
 • Forureningsskema fra Regionen
 • Lokal- og kommuneplan

Private dokumenter:

 • Tilstandsrapport
 • Elinstallationsrapport
 • Erklæring om betaling af ½ ejerskifteforsikringspræmie
 • Hus- og Ejerskifteforsikringstilbud
 • Sælgeroplysningsskema
 • Kopi af sælgers nuværende husforsikringspolice
 • Matrikelkort
 • Bygningsattest (ibrugtagningstilladelse)
 • Tankattest

Yderligere dokumenter ved salg af ejerlejlighed

 • Forsikringspolice for hovedejendommen
 • Husorden
 • Information om evt. fælleslån i ejendommen
 • Referater fra generalforsamlinger, vedtægter og seneste årsregnskab og budget for ejerforeningen
 • Ejerlejlighedsskema (administratorbesvarelse)
 • Ejerlejlighedskort

I FAKTA-menuen kan du finde artikler om alle den enkelte dokumenter.