Åbn alleLuk alle

2. Indhent dokumenter

Når du har besluttet dig for at sælge din bolig, skal du skaffe en række dokumenter til brug for handlen. En del af dokumenterne skal bruges i forbindelse med salgsmaterialet, og en del skal videregives til køber. Få din mæglers hjælp til at fremskaffe de dokumenter, du ikke selv ligger inde med.

Overblik

De offentlige dokumenter er samlet i Ejendomsdatarapporten, som rummer ca. 50 offentlige oplysninger. Rapporten koster 325 kr., er gyldig i 6 mdr. og kan fornyes max. to gange indenfor denne periode.

Før salget

 • Værdiansættelse

Ved salg gennem ejendomsmægler

 • Formidlingsaftale
 • Salgsbudget
 • Salgsopstilling
 • Informationer om grundejerforening, vandværk og antennelav

Sælger indhenter

 • Sælgeroplysningsskema
 • Tilstandsrapport
 • Elinstallationsrapport
 • Erklæring om betaling af ½ ejerskifteforsikringspræmie
 • Ejerskifteforsikringstilbud
 • Energimærke

Sælger samler stamoplysninger

 • Ejendomsdatarapport (samler ca. 50 offentlige oplysninger)
 • Tingbogsattest
 • Servitutter og byrder
 • Skøde
 • Pantebrev
 • Husforsikring
 • Matrikelkort
 • Bygningsattest (ibrugtagningstilladelse)
 • Ejendomsværdiskat

Yderligere ved ejerlejlighed

 • Forsikringspolice for hovedejendommen
 • Husorden
 • Information om evt. fælleslån i ejendommen
 • Referater fra generalforsamlinger, vedtægter og seneste årsregnskab og budget for ejerforeningen
 • Ejerlejlighedsskema (administratorbesvarelse)
 • Ejerlejlighedskort

Yderligere ved ideel anpart

 • Samejeoverenskomst

I FAKTA-menuen kan du finde artikler om alle den enkelte dokumenter.