Ingen medlemspligt i grundejerforening

  • Opdateret 22. februar 2019

Spørgsmål

I vores grundejerforening er der ikke medlemspligt, med enkelte undtagelser. I jeres svar den 09. marts 2018, skrev I, at der ikke var noget at komme efter overfor dem, der undlader at betale. I vores forening har vi forpligtigelse til snerydning og græsslåning af grønne områder. Kan vi alligevel pålægge "undladerne", kun at betale deres del af omkostningerne ved de 2 forpligtigelser?

Svar

Kære spørger

Hvis der ikke er medlemspligt i foreningen, kan I ikke kræve betaling fra ikke-medlemmer på grundlag af foreningens vedtægter. Det gælder også forpligtelserne vedrørende snerydning og græsslåning af grønne områder.

Det er dog ikke utænkeligt, at disse ikke-medlemmer kan være forpligtet til at betale på andet grundlag. Det kan f.eks. være ifølge en tinglyst servitut, der påligger disse ikke-medlemmer en forpligtelse.

Det virker mærkeligt, hvis der i jeres område er et smuthul for grundejere, så de kan slippe for at tage andel i omkostningerne til fælles arbejder. Jeg skal ikke kunne sige, om det faktisk forholder sig sådan. Det beror på en nærmere undersøgelse. Derfor bør I overveje at lade en professional vurdere jeres muligheder.

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten