Jordforureningsloven

Loven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på natur, miljø og menneskers sundhed.

Om loven

Den oprindelige jordforureningslov trådte i kraft den 1. januar 2000. Både den oprindelige og den nye lov regulerer det samlede jordforureningsområde og erstatter den tidligere lovgivning i affaldsdepotloven, værditabsloven og de dele af miljøbeskyttelsesloven, som specifikt regulerede jordforurening.

Loven beskriver bl.a. reglerne vedrørende værditabsordning for boligejere. Formålet med ordningen er at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvarende har erhvervet en forurenet grund. Værditabsordningen administreres af regionerne.

Hvornår gælder loven?

Loven gælder både for forebyggende foranstaltninger samt i de tilfælde, hvor en forurening har fundet sted.

Myndighed

Miljøstyrelsen

Officielt navn

Lovbekendtgørelse af lov nr. 282 af 27/03/2017 om forurenet jord