K3 – dækker byggeskadeforsikringen?

  • Opdateret 22. marts 2019

Spørgsmål

Jeg har fået lavet en tilstandsrapport i forbindelse med salg af mit parcelhus fra 2012, som jeg selv har ladet bygge. Rapporten konstaterer løse fliser i bruserummet både på gulv og vægge - en K3 -noget jeg ikke har bemærket, i den tid jeg har beboet huset. Der er ingen synlige tegn på løse fliser.

Er det noget byggeskadeforsikringen dækker?

Svar

Kære Spørger,

En byggeskadeforsikring dækker alvorlige byggeskader, der opstår på din bolig, hvis de kan sættes i forbindelse med fejl begået under opførelsen af boligen. Der kan være tale om projekteringsfejl-, udførelsesfejl eller materialefejl. Forsikringen dækker også rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med konstatering og udbedring af skader.

For at byggeskadeforsikringen dækker skal det konstaterede forhold have væsentlig betydning for boligens levetid eller på afgørende måde nedsætte brugbarheden af boligen. Det kan eksempelvis være sætningsskader, utætheder ved taget eller større forekomster af skimmelsvamp.

Som forholdet er beskrevet nedenfor vil jeg umiddelbart være tvivlende i forhold til om de løse fliser vil være omfattet af byggeskadeforsikringen, således at der kan kræves afhjælpning. I sidste ende vil det dog være en konkret vurdering, hvor den omstændighed, at det er karakteriseret med K3 kan have betydning, idet der dermed er risiko på følgeskade for øvrige bygningsdele. Det vil være min anbefaling, at forholdet anmeldes til byggeskadeforsikringen, hvorefter man må forholde sig konkret til deres begrundelse, såfremt der sker en afvisning.

Med venlig hilsen
Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon
Primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten