Åbn alleLuk alle

Kælder

Der er mange måder at forbedre kælderen på, men du vil normalt ikke kunne få tilladelse til at indrette beboelsesrum eller køkken i kælderen.

Brug kælderen til vask, opbevaring og hobby

Det har tidligere været tilladt at udnytte kælderen til beboelse under visse forudsætninger. Men de seneste bygningsreglementer tillader det ikke. De fleste kældre har problemer med fugt, og det betragtes ikke som et sundt sted at opholde sig længere tid ad gangen. Mange kælderrum opfylder desuden ikke krav om flugtmulighed i tilfælde af brand. Ikke desto mindre kan kælderen udnyttes til vask, opbevaring, vinkælder, badeværelse, hobbyrum til kortere ophold og meget mere.

En kælder er som regel mere påvirket af fugt end den del af huset, som ligger over jorden. Mange nyere typehuse fra midten af forrige århundrede og frem er bygget helt uden kælder. Hvis du mangler plads til opbevaring vil det dog i mange tilfælde være muligt at grave ud og etablere en ny kælder.

Større forbedringer af kælderen som effektivt giver en varmere og mere tør kælder, større rumhøjde mm. er oftest store og dyre projekter, men mindre tiltag kan også bidrage til at forbedre kælderrummene.

Gør det selv-arbejde i kælderen

Om du selv kan udføre opgaverne i kælderen, afhænger naturligvis meget af, hvad der skal laves, og om du har hænderne skruet rigtigt på. De fleste vil normalt selv kunne lave de mindre forbedringer, mens de større forbedringer ofte kræver teknisk indsigt, som de færreste besidder. Nogle større arbejder rummer desuden risiko for fx husets stabilitet. Her vil det være uklogt at gå i gang med et projekt, hvis du ikke har den faglige indsigt, som det kræver.

Forbedringer i kælderen

Der er mange muligheder for at forbedre kælderen - nogle større, andre mindre.

Mindre forbedringer af kælderen omfatter bl.a.:

 • Renovering og maling af de indvendige vægge
 • Renovering af kældergulvene
 • Forbedring af ventilationen med flere ventilationsåbninger eller mekanisk ventilation, som giver en mere tør kælder fri for skimmelsvamp, mug og ”kælderlugt”
 • Jævn opvarmning af kælderen, som giver tørre og mere behagelige rum
 • Isolering af kældervæggene indefra.

Vær opmærksom på, at nogle opgaver kan skabe problemer, hvis de ikke udføres korrekt. Fx kan det skabe større problemer, hvis kælderen isoleres forkert.

Store forbedringer af kælderen omfatter bl.a.:

 • Udgravning af kælderen for at forbedre loftshøjden og forbedre kældergulvets isolering
 • Udvidelse af kælderen
 • Udvendig isolering af kælderen
 • Etablering af dræn for at modvirke fugtproblemer
 • Ombygning af kælderen, f.eks. i forbindelse med nyt badeværelse
 • Forbedring af dagslyset i kælderen ved at lave flere eller større vinduer evt. ved hjælp af lyskasser
 • Forbedring af adgangen til kælderen med en ekstra kælderdør til det fri.