1. Faldgruber i kælderen

Kælderen er med til at sikre husets stabilitet og bæreevne.

Undgå risiko for husets stabilitet og bæreevne

Større forbedringer af kælderen, fx udgravning for at give bedre loftshøjde, kan være dyre og svære projekter, som skal planlægges og udføres korrekt. Ellers kan de give alvorlige problemer for husets stabilitet og fugtsikring.

Da kælderen ligger under jorden og tilgangen af dagslys er begrænset, vil den være sværere at isolere og varme op. Da vinduerne og ventilationsåbninger ligger lavt kan udluftning give problemer på grund af udstødningsgasser fra køretøjer. Redningsmulighederne fra en kælder i tilfælde af brand er ofte heller ikke gode. Det er vigtigt at tænke disse ting igennem, inden du kaster dig ud i at grave ud til (mere) kælder.

Hvis du påtænker større arbejder i kælderen, er det en god idé at tilknytte en byggesagkyndig rådgiver. Kælderens vægge er det fundament, som bærer hele huset, og forkert udførte gravearbejder eller utilstrækkelig understøbning kan true hele husets stabilitet og bæreevne.

En rådgiver vil også kunne hjælpe dig med at sikre, at projektet opfylder alle regler og krav, og at du indgår præcise aftaler med den entreprenør eller de håndværkere, som skal udføre opgaven.

Kælderen behøver ikke ligge under huset

Når det drejer sig om nyere huse, der er opført helt uden kælder, vil det normalt være muligt at grave ud til en ny kælder under huset. Men det er et bekosteligt projekt, der bl.a. kræver, at der støbes til under det eksisterende fundament, da det ikke stikker dybt nok.

Overvej i stedet, om du kan bygge "kælderen" ude i haven - som annex. Så har du måske også mulighed for at få tilladelse til beboelse. Det er også billigere end at grave ud under huset for at bygge kælder der.

Forsikringer, når du udvider etagearealet

Inden du går i gang med dit byggeprojekt, bør du orientere dit forsikringsselskab om dine planer. Arbejdet kan nemlig have betydning for din husforsikring. Du kan også tale med forsikringsselskabet for at finde ud af, om det er nødvendigt at tegne en entrepriseforsikring i forbindelse med byggeriet.

Som udgangspunkt skal der kun tegnes en obligatorisk byggeskadeforsikring, når du udvider etagearealet med beboelse - fx hvis du bygger en tilbygning eller udvider op i taget. Det er dog en god idé også at undersøge dine eksisterende forsikringsforhold grundigt, før du går i gang med byggeriprojektet.

Undersøg håndværkerens forsikring

Inden du indgår en aftale med håndværkerne, kan det være en god idé at undersøge præcist, hvad deres forsikringer dækker, hvis der opstår problemer undervejs.

Under byggeriet kan byggematerialer i perioder ligge ubeskyttet hen. Tjek derfor også, hvordan du eller håndværkeren er dækket, hvis noget bliver stjålet eller beskadiget. Hvis du ikke har tegnet en forsikring i forbindelse med byggeriet, hæfter du formentlig selv for tabet. Det er også derfor, det kan betale sig at overveje, om du selv skal købe materialerne ind, eller om du overlader indkøbene til håndværkeren.

Når du selv bygger med

Hvis du selv deltager i byggeriet sammen med håndværkere, og der senere opstår problemer, kan det rent juridisk være svært at afgøre, hvem der ansvarlig for eventuelle fejl – du selv eller håndværkerne. Derfor kan det også være problematisk at få erstatning for skader eller fejl, når du har lavet noget af arbejdet selv.

Garanti for byggeriet eller på eget ansvar?

Det er vigtigt at sikre sig håndværkeren tilbyder garanti for arbejdet, fx med Byg Garanti-ordningen. Du kan også med fordel undersøge, om håndværkeren inden for de senere år har udført arbejde, som er behæftet med skader, sjusk eller fejl.

Søg efter håndværker med Byg Garanti

Vær også opmærksom på, at der kan være forskel på garanti på byggematerialer. Hvis du selv køber materialer, gælder den almindelige forbrugergaranti og reklamationsret. Hvis det er håndværkeren, gælder forældelseslovens regler med den absolutte forældelsesfrist på 10 år for krav ifm fejl og mangler ved byggematerialer.

Det står dog producenter og leverandører frit for at tilbyde garantiordninger af længere varighed. Visse vinduesproducenter giver f.eks. helt til op til 25 års garanti mod råd og svamp på deres trævinduer, mens nogle producenter af tagdækningsmaterialer giver op til 15, 20 eller 30 års garanti på deres produkter. Det er vigtigt, at du får skriftlig dokumentation for, at der er givet en længere garanti på materialet.