Åbn alleLuk alle

5. Lovkrav til kælderen

Hvilke regler, du skal følge, afhænger meget af, hvilket projekt, du vil gennemføre i kælderen.

Bygningsreglementet

De vigtigste regler i bygningsreglementet, som skal overholdes i forbindelse med kælderen, er:

Reglerne om fugt og holdbarhed

Reglerne om vand- og afløbsinstallationer

Reglerne for energiforbrug

Vær opmærksom på, at der kan gælde andre love og regler end dem, der er beskrevet her. Fx lokalplaner eller miljølovgivning.

Læs også mere på Klimatilpasning.dk