Åbn alleLuk alle

2. Økonomi i kælderen

Økonomien afhænger helt af, om du vil udføre et større eller et mindre projekt. Hvis det er et mindre projekt, kan du klare det for få midler. Større projekter bør du lægge detaljeret budget for.

Store og små projekter

Mindre kælderprojekter, såsom renovering og maling af de indvendige vægge eller renovering af kældergulvene, kan klares for få midler. Men du kan med fordel lægge detaljeret budget, hvis du skal i gang med større forbedringer af kælderen, hvor der er større risiko for fejl eller skader, og de uforudsete udgifter kan løbe op.

Omfangsdræn

Prisen varierer meget. Hvis du fx vil lægge omfangsdræn om dit hus, skal du regne med en pris omkring 5-10.000 kr. pr. meter dræn. Du kan spare lidt, hvis du selv deltager i gravearbejdet, men generelt er et omfangsdræn ikke gør-det-selv-arbejde. Drænsystemet skal kobles på kloaksystemet og det kræver en autoriseret kloakmester.

Udgravning til kælder

Hvis du vil grave ud til kælder, vil prisen for den rå kælder ligge omkring 8-12.000 pr. kvadratmeter. Hertil skal du lægge udgifterne til at etablere de forskellige rum - gulvbelægning, fliser, maling mv. Til sammenligning koster en tilbygning 15-20.000 pr. kvadratmeter almindelige rum.

Udvendig isolering af kælderen

Beregn ca. 5-10.000 pr. løbende meter, når du vil isolere kælderen. Pengene er godt givet ud, for den udvendige isolering kan til gengæld spare dig for en del fugtproblemer og gvie dig en klækkelig besparelse på varmeregningen. Der er eksempler på, at op mod 30% af varmen kan forsvinde ud gennem kælderen, hvis den ikke er efterisoleret.

Læs mere på Spar energi.dk

Læg et realistisk budget

Sørg for at få overblik over alle udgifter, og lav et realistisk budget. Til at begynde med må du regne med overslagspriser, men skriv de realistiske priser ind i budgettet, så snart du har dem. Jo mere omhyggelig du er med budgettet, jo færre ubehagelige overraskelser vil du opleve. Husk også, at du ikke kun skal budgettere med de synlige elementer såsom sanitet og klinker, men også skal beregne priser på fx forsikringer, fundament og fugtsikring.

Der kan være en del ubekendte, når du bygger om i kælderen. Derfor kan du med fordel budgettere med 5-10% til de uforudsete udgifter. Budgettet afhænger naturligvis af opgaven, og hvis du vil bygge rum i kælderen med mange tekniske installationer - fx badeværelse - bør du huske også at lægge budget for denne opgave.

Se et eksempel på de fleste almindelige opgaver ved et kælderprojekt

Indhent tilbud

Du må indhente så mange tilbud på opgaven, som du har lyst til, men i praksis kan det godt betale sig at nøjes med 3-4 tilbud. Tilbuddet skal indeholde en præcis beskrivelse af, hvad det dækker, hvis det ikke refererer til dit eget projektmateriale.

Det er en stor fordel, hvis tilbuddet specificerer prisen på de forskellige dele af byggeriet. Det gør det nemmere at sammenligne tilbuddene, hvis de ikke indeholder helt de samme ydelser.

Det skal fremgå af tilbuddet, hvor længe det er gældende.