Åbn alleLuk alle

3. Planlægning af kælderen

Mens du får økonomien på plads, kan du begynde at planlægge mere detaljeret. Du skal også have aftaler med håndværkerne i hus og have lagt en tidsplan for arbejdet.

Planlæg også bortkørsel

Hvis du vil grave ud til kælder, må du regne med at bortkørsel af opbrudt beton og jord er en væsentlig del af arbejdet. Derfor bør det indgå i din planlægning, at du har en container stående så tæt på huset som muligt. Det er vigtigt, at du tager hensyn til alle disse forhold, når du laver aftaler med håndværkerne. Jo flere praktiske forhold omkring arbejdet, der er taget stilling til på forhånd, jo mere gnidningsfrit vil det forløbe.

Få plan- og snittegninger på plads

Før du kan gå i gang med arbejdet, skal du have nøjagtige tegninger af rummet. Plan- og snittegningerne indeholder alle de nødvendige mål, som håndværkerne skal bruge.

Vær dog opmærksom, når du renoverer eller bygger om. De eksisterende plantegninger stemmer ikke altid overens med de faktiske forhold. Sørg derfor for at opdatere tegningerne og få registreret alle detaljer. Brug også fotos til at dokumentere eksisterende forhold, så alle kender udgangspunktet.

Beskriv det arbejde, som skal laves

Tegningerne og beskrivelserne bruges til at klarlægge, hvad det er, der skal laves, og hvor der kan opstå problemer. De er særligt vigtige, når mange håndværkere er involveret i byggeriet, og den ene faggruppe skal overtage, hvor den anden slipper. Derfor skal der være klare aftaler om, hvem der gør hvad, og det hele skal dokumenteres på tegninger eller i beskrivelser.

Det kan være en god idé at tage en rådgiver med på råd, når projektet skal tegnes og beskrives. En rådgiver har godt styr på reglerne og hvad der kan lade sig gøre og kan spare dig for både tid og unødige ekstraudgifter og sikre, at projektet også kan lade sig gøre i praksis.

Tilbud, aftaler og tidsplaner

Planlæg så mange detaljer som muligt, så du har et godt udgangspunkt for at indhente tilbud fra håndværkerne og og indgå konkrete aftaler. Det er en god idé også at tage en rådgiver med på råd i denne fase. En rådgiver kan hjælpe dig med at beskrive det, du skal have tilbud på og kan også hjælpe dig med efterfølgende at vælge mellem de indkomne tilbud, beskrive projektet og lægge en plan for arbejdet.

Du har også brug for at tage stilling til, hvilken entrepriseform du skal vælge og om du evt. skal tegne en forsikring i forbindelse med byggeriet.

Lav aftaler med håndværkerne

Inden du bestiller arbejdet, bør du lave en skriftlig aftale med håndværkerne. Du kan med fordel benytte Standardaftalen AB-forbruger, som er et frivilligt aftalegrundlag mellem håndværkere og forbrugere. Hvis du undervejs i byggeprojektet beslutter dig for at lave ændringer i planen, bør du igen indhente tilbud og lave en fast aftale med håndværkerne om pris, kvalitet og opgavens omfang.

AB-Forbruger Standardkontrakt

AB-Forbruger Tillægsaftale

AB-Forbruger (Standardaftalebetingelser)