Åbn alleLuk alle

4. Tilladelser til kælderen

Som udgangspunkt opfattes alle rum, hvis gulv ligger under jordniveau som kælderrum. Det gælder dog, at hvis et rum har mindst én vinduesvæg med gulv i jordniveau, må rummet bruges til beboelse. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis huset er bygget på en stærkt skrånende grund.

Byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen?

Hvis du skal udgrave en helt ny kælder til dit hus, kræver det en byggetilladelse, da det betragtes som en underetage, også selv etagearealet ikke udvides. Det samme gælder, hvis den eksisterende kælder skal gøres større.

Hvis du derimod blot ønsker at udgrave din eksisterende kælder, hvor loftet er under 1,25 over terræn, kræver det ikke byggetilladelse.

Tilladelse til omfangsdræn

Etableres et omfangsdræn i bygninger af begrænset kompleksitet, som fx et en-familliehus, kræves hverken tilladelse eller en anmeldelse. I bygninger af større kompleksitet stilles krav om byggetilladelse.

Tilladelse til beboelse i kælderen

Tidligere har kommunen i nogle tilfælde givet dispensation til beboelse i kælderen, hvis en kælderfacade blev gravet fri nogle meter ud i haven og forsynet med dør og vinduer, men den praksis bruges almindeligvis ikke længere.

Hvis din kælder oprindeligt er godkendt til beboelse, vil det fortsat være lovligt, da det gælder at forhold, som var lovlige på opførelsestidspunktet, er lovlige, indtil der sker væsentlige ombygninger eller anvendelsesændringer.

Er du i tvivl om, hvilken status din kælder har, kan du spørge hos kommunen eller tjekke din BBR-meddelelse.

En kælder, hvor terrænet ligger mindre end 1,25 meter under loftet i kælderen, tæller ikke med i etagearealet, og vil derfor ikke påvirke bebyggelsesprocenten på din grund. Inden du går i gang med et større kælderprojekt, kan det dog være en god idé at kontakte kommunens tekniske forvaltning med dine planer.

Byggeaffald

Når du graver ud til kælder, producerer du også en masse affald. Før du går i gang, skal du derfor for det meste anmelde byggeaffaldet til kommunen. Du skal anmelde det, hvis:

  • dit byggeprojekt skaber mere end ét ton affald

  • bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller rives ned, er større end 10 m2

  • byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder.

Vær også opmærksom på, at farligt affald kræver særlige aftaler med kommunen, fx hvis du skal af med PCB-holdige materialer.

Læs mere om byggeaffald på borger.dk