Kan kreditor gøre udlæg?

  • Opdateret 1. marts 2019

Spørgsmål

Kan der gøres udlæg i andelsbolig, når den ene er ejer/køber, men begge står på lånet med pant i andel? Kreditor går i fogedret for at få udlæg. Kan de det?

Svar

Kære Spørger,

Der kan alene gøres udlæg i forhold til den/de personer, der står registreret som ejer af en fast ejendom, herunder en andelsbolig.

At en person således må stå medregistreret på et lån med pant i fast ejendom, herunder en andelsbolig, giver ikke en kreditor mulighed for, at gøre udlæg i den faste ejendom, som lånet angår.

Med venlig hilsen
Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon
Primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten