Åbn alleLuk alle

Klager over byggeri

Hvis du opdager fejl og mangler ved dit byggeri, er det vigtigt, at du klager så hurtigt som muligt og klager skriftligt. Venter du for længe risikerer du at miste dine rettigheder på grund af passivitet. Efter at du har reklameret over for entreprenøren, er det vigtigt, at du følger op på din reklamation. Det kan ske ved at aftale syn og skøn eller ved at foretage retslige skridt, inden udløbet af forældelseslovens 3-årige frist, da du ellers vil miste dine rettigheder til at gøre mangler gældende.

Klag først til entreprenøren

I første omgang skal du klage til den entreprenør, der har udført arbejdet. Hvis din klage er rimelig, har entreprenøren både ret og pligt til selv at udbedre manglerne i henhold til det, I oprindeligt har aftalt. Det betyder også, at du ikke kan afvise entreprenørens tilbud om udbedring. Normalt er det muligt at nå en fornuftig aftale.

Hvis entreprenøren ikke kan eller vil afhjælpe manglen, kan du kræve et afslag i prisen, men kun svarende til manglerne, som de er prissat i mangellisten ved afleveringen af byggeriet.

Uanset om du tror, at det er mangler ved arbejdet eller ved materialerne, skal du klage til entreprenøren. Det er nemlig ham, der er ansvarlig for det, der er udført og leveret, herunder materialer og tilbehør.

De tre ankenævn inden for byggeri og håndværk

Hvis det overhovedet ikke er muligt at komme til overens med din entreprenør, har du mulighed for at gå videre med din klage til et af de tre ankenævn inden for byggeri og håndværk:

  • Håndværkets Ankenævn
  • Byggeriets Ankenævn
  • Ankenævnet for Tekniske Installationer

Når der er hele tre ankenævn skyldes det, at entreprenører kan være medlem af forskellige erhvervsorganisationer, alt efter hvilken faggruppe de repræsenterer. Der er dog en del overlapning mellem de forskellige ankenævn. Hvis du kommer til at sende din klage til det forkerte ankenævn, sørger de dog for, at klagen sendes videre til det rigtige sted. Selv om entreprenøren ikke er medlem af nogen af de organisationer, som står bag ankenævnene, kan du stadigvæk indsende en klage.

Hvis klagen falder ud til din fordel, vil ankenævnet pålægge entreprenøren at udbedre fejlene, og hvis det ikke sker, træder brancheorganisationens garantiordning i kraft, hvis entreprenøren er medlem af en sådan.

Syn og skøn

Hvis du og entreprenøren er enige om det, kan I anmode Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed om at udpege en uvildig person, der kan foretage et syn og skøn af den mangel, der er på byggeriet. Syns- og skønsmanden afgør ikke sagen, men han kan komme med en teknisk udtalelse. I er ikke forpligtet til at rette jer efter resultatet, men det kan være et godt udgangspunkt, når der skal findes en løsning på sagen.