Åbn alleLuk alle

1. Faldgruber i køkkenet

Før du går i gang med dit køkkenprojekt, er det en god idé at undersøge og afdække så mange forhold som muligt. Fx kan du med fordel undersøge, om standardmoduler passer til rummet, eller du skal have specialbygget elementerne.

Undersøg om standardmoduler passer

Hvis køkkenet skal indrettes i et regulært rum af en vis størrelse, kan det opbygges af de standardmoduler, som langt de fleste køkkenfirmaer opererer med.

Hvis du derimod skal bygge et nyt køkken i en ældre bolig eller et vanskeligt rum, skal du måske have specialfremstillet hele eller dele af køkkenet. I nogle tilfælde er det dog muligt at tage udgangspunkt i standardprodukter, som så tilpasses. Det er især dybden, som kan være et problem, da de fleste køkkenfirmaer opererer med en standardmoduldybde på 60 cm.

Tænk elinstallationerne igennem

Køkkenet er den helt store strømsluger. Derfor er det værd at overveje, om din el-installations maksbelastning kan trække alle de hårde hvidevarer, du vil have i dit køkken, eller om du evt. skal have udbygge dit el-system? Når skabe og skuffer er sat op, bliver det svært at fræse kabler ind i væggene, og det kan også være svært at placere en stikkontakt mere i rummet. Derfor kan det godt betale sig at tænke elinstallationerne igennem.

Husk afleveringsforretningen

Når køkkenet er færdigt, er det vigtigt at gennemføre en afleveringsforretning, hvor du og eventuelt din rådgiver gennemgår fejl og mangler med køkkenfirmaet eller håndværkerne. Samtidig skal I aftale en rimelig tidsfrist for udbedring af de mangler eller fejl, der måtte være.

Hvis du efterfølgende opdager fejl og mangler ved det nye køkken, er det vigtigt, at du reklamerer så hurtigt som muligt til det firma, som har monteret og leveret køkkenet, uanset om du mener, at problemerne ligger i materialerne eller i selve udførelsen af arbejdet.

Tal med dit forsikringsselskab

Inden du går i gang med dit byggeprojekt, bør du orientere dit forsikringsselskab om dine planer. Arbejdet kan nemlig have betydning for din husforsikring. Du kan også tale med forsikringsselskabet for at finde ud af, om det er nødvendigt at tegne en entrepriseforsikring i forbindelse med byggeriet.

Reglerne for obligatorisk byggeskadeforsikring gælder som udgangspunkt kun, hvis du bygger helt ny bolig eller udvider etagearealet - fx hvis du bygger en tilbygning eller udvider op i taget. Du er altså ikke omfattet af reglerne, hvis du blot renoverer de eksisterende kvadratmeter.

Derfor er det en god idé at undersøge forsikringsforholdene grundigt, hvis du skal i gang med en større ombygning eller renovering af din eksisterende bolig.

Undersøg håndværkerens forsikring

Inden du indgår en aftale med håndværkerne, kan det være en god idé at undersøge præcist, hvad deres forsikringer dækker, hvis der opstår problemer undervejs.

Under byggeriet kan byggematerialer i perioder ligge ubeskyttet hen. Tjek derfor også, hvordan du eller håndværkeren er dækket, hvis noget bliver stjålet eller beskadiget. Hvis du ikke har tegnet en forsikring i forbindelse med byggeriet, hæfter du formentlig selv for tabet. Det er også derfor, det kan betale sig at overveje, om du selv skal købe materialerne ind, eller om du overlader indkøbene til håndværkeren.

Når du selv bygger med

Hvis du selv deltager i byggeriet sammen med håndværkere, og der senere opstår problemer, kan det rent juridisk være svært at afgøre, hvem der ansvarlig for eventuelle fejl – du selv eller håndværkerne. Derfor kan det også være problematisk at få erstatning for skader eller fejl, når du har lavet noget af arbejdet selv.

Garanti for byggeriet eller på eget ansvar?

Det er vigtigt at sikre sig håndværkeren tilbyder garanti for arbejdet, fx med Byg Garanti-ordningen. Du kan også med fordel undersøge, om håndværkeren inden for de senere år har udført arbejde, som er behæftet med skader, sjusk eller fejl.

Søg efter håndværker med Byg Garanti

Vær også opmærksom på, at der kan være forskel på garanti på byggematerialer. Hvis du selv køber materialer, gælder den almindelige forbrugergaranti og reklamationsret. Hvis det er håndværkeren, gælder forældelseslovens regler med den absolutte forældelsesfrist på 10 år for krav ifm fejl og mangler ved byggematerialer.

Det står dog producenter og leverandører frit for at tilbyde garantiordninger af længere varighed. Visse vinduesproducenter giver f.eks. helt til op til 25 års garanti mod råd og svamp på deres trævinduer, mens nogle producenter af tagdækningsmaterialer giver op til 15, 20 eller 30 års garanti på deres produkter. Det er vigtigt, at du får skriftlig dokumentation for, at der er givet en længere garanti på materialet.