Åbn alleLuk alle

5. Lovkrav til køkkenet

Køkkenet skal opfylde bygningsreglementets krav til beboelsesrum og brug af materialer og konstruktioner osv.

Krav til funktionen, afstande og højde

Køkkenet skal indrettes på en måde, så der er plads til, at køkkenarbejde kan foregå på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Kravet kan opfyldes med en fri afstand ud for arbejdspladser og opbevaringspladser på mindst 1,1 m. Du må selvfølgelig gerne lave større afstand, hvilket blot vil øge komforten i køkkenet.

I rum med skråt loft kan kravet opfyldes med en fri højde på mindst 2,1 m ved forkant af arbejdspladser og opbevaringspladser.

Sikring mod kondens og fugt

Køkkenet skal sikres mod kondensfugt og der skal være emhætte med udsugning over komfuret. Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning og afkast til det fri og have tilstrækkelig effektivitet til at opfange fugt og luftformige forureninger fra madlavningen. I det hele taget er der krav om ventilation i køkkenet - også gene aftrækskanaler til det fri.

Vigtige krav i Bygningsreglementet

I forhold til køkkenbyggeri er de vigtigste bestemmelser i bygningsreglementet følgende:

Regler om boligers indretning

Regler om indeklima

Bygningsreglementet om ventilation

Regler om dagslys

Andre krav og regler

Vær opmærksom på, at der kan gælde andre love og regler end dem, der er beskrevet her. Fx lokalplaner eller miljølovgivning.