Åbn alleLuk alle

3. Planlægning af køkkenet

Mens du får økonomien på plads, kan du begynde at planlægge mere detaljeret. Du skal også have aftaler med håndværkerne i hus og have lagt en tidsplan for arbejdet.

Tag en rådgiver med på råd

Hvis du har svært ved at få overblik over projektet, kan det være en god idé at konsultere en arkitekt, indretningsarkitekt eller anden byggerådgiver, som kan hjælpe dig med at planlægge og styre projektet. Visse arkitekter har specialiseret sig i netop køkkenombygninger og unikke og specialfremstillede køkkenløsninger.

De fleste køkkener er baseret på standardløsninger, men der findes også firmaer, som bygger køkkenet op fra grunden efter dine ønsker.

Mange forhandlere af køkkenelementer tager et beløb på nogle tusinde kroner for at udarbejde forslag til dit nye køkken, andre gør det gratis. Hvis de tager et beløb for ydelsen, refunderer de den ofte, når du køber køkkenet hos dem. Nogle firmaer sørger også for montering af køkkenet. Du kan også vælge at få dine egne håndværkere til at stå for indkøb og opstilling af køkkenet.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du indgår præcise, skriftlige aftaler med alle involverede leverandører, rådgivere og håndværkere. Aftalerne skal rumme konkrete pristilbud, tidsplaner og detaljer om leverancerne. Hvis I senere bliver uenige, er det en hjælp, hvis det hele er skrevet ned.

Opgaver i byggeprojektet

Typisk skal du tage hensyn til følgende opgaver, når du bygger køkken:

  • Nedrivning af eksisterende køkken og bortskaffelse af byggeaffald
  • Vand, el og evt. gasinstallationer
  • Evt. etablering af kabler, rør og afløb eller fræse kabler ind i vægge
  • Støbe gulve
  • Pudse og male vægge
  • Sætte fliser op
  • Montere køkkenelementer
  • Montere armaturer, vask og afløb og tilslutte opvaskemaskiner, vaskemaskiner, komfur, ovn, køleskab, emhætte mv.

Få styr på materialevalg

Materialerne er en stor post på budgettet. Det kan være dyrt at vælge forkert, hvis du ombestemmer dig undervejs og ikke kan levere materialerne tilbage igen. Der er desuden skrappe krav til materialer og byggevarer, når du bygger køkken. Fx er ikke alle vandhaner godkendt til drikkevand, men hvis den er mærket med Dråbemærket er du sikker på, den lever op til kravene.

Få plan- og snittegninger på plads

Før du kan gå i gang med arbejdet, skal du have nøjagtige tegninger af rummet. Hvis du skal inddrage kvadratmeter fra et tilstødende rum, skal hele arealet med på tegningen. Plan- og snittegningerne indeholder alle de nødvendige mål, som håndværkerne skal bruge.

Beskriv det arbejde, som skal laves

Tegningerne og beskrivelserne bruges til at klarlægge, hvad det er, der skal laves, og hvor der kan opstå problemer. De er særligt vigtige, når mange håndværkere er involveret i byggeriet, og den ene faggruppe skal overtage, hvor den anden slipper. Derfor skal der være klare aftaler om, hvem der gør hvad, og det hele skal dokumenteres på tegninger eller i beskrivelser.

Det kan være en god idé at tage en rådgiver med på råd, når projektet skal tegnes og beskrives. En rådgiver har godt styr på reglerne og hvad der kan lade sig gøre og kan spare dig for både tid og unødige ekstraudgifter og sikre, at projektet også kan lade sig gøre i praksis.

Tilbud, aftaler og tidsplaner

Planlæg så mange detaljer som muligt, så du har et godt udgangspunkt for at indhente tilbud fra håndværkerne og og indgå konkrete aftaler. Det er en god idé også at tage en rådgiver med på råd i denne fase. En rådgiver kan hjælpe dig med at beskrive det, du skal have tilbud på og kan også hjælpe dig med efterfølgende at vælge mellem de indkomne tilbud, beskrive projektet og lægge en plan for arbejdet.

Du har også brug for at tage stilling til, hvilken entrepriseform du skal vælge og om du evt. skal tegne en forsikring i forbindelse med byggeriet.

Lav aftaler med håndværkerne

Inden du bestiller arbejdet, bør du lave en skriftlig aftale med håndværkerne. Du kan med fordel benytte Standardaftalen AB-forbruger, som er et frivilligt aftalegrundlag mellem håndværkere og forbrugere. Hvis du undervejs i byggeprojektet beslutter dig for at lave ændringer i planen, bør du igen indhente tilbud og lave en fast aftale med håndværkerne om pris, kvalitet og opgavens omfang.

AB-Forbruger Standardkontrakt

AB-Forbruger Tillægsaftale

AB-Forbruger (Standardaftalebetingelser)