Åbn alleLuk alle

4. Tilladelser til køkkenet

Normalt skal du hverken søge byggetilladelse eller anmelde et nyt køkken hos kommunen.

Byggeaffald

En tilbygning producerer også en masse affald. Før du går i gang med byggeriet, skal du derfor for det meste anmelde byggeaffaldet til kommunen. Du skal anmelde det, hvis:

  • dit byggeprojekt skaber mere end ét ton affald

  • bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller rives ned, er større end 10 m2

  • byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder.

Vær også opmærksom på, at farligt affald kræver særlige aftaler med kommunen, fx hvis du skal af med PCB-holdige materialer.

Læs mere om byggeaffald på borger.dk

Andre tilladelser

Du skal selvfølgelig overholde gældende lovgivning, lokalplaner og servitutter og i nogle tilfælde skal du dog søge tilladelse om andre arbejder i forbindelse med køkkenombygningen. Det gælder hvis:

  • du skal flytte eller fjerne en bærende væg i et lejlighedskompleks

  • der foretages ændringer af kloakinstallationerne

  • du skal udskifte eller ændre det eksisterende afløbsbsystem (udskifte kloak eller faldstamme).

Tilladelser i private andelsboliger

Hvis du bor i privat andelsboligforening, skal du inddrage andelsboligforeningens bestyrelse, når du vil bygge eller renovere køkken. Ikke mindst, fordi foreningens forsikring skal orienteres om byggeriet. Andelsforeningen skal normalt give tilladelse og kan måske også gøre indsigelse. Foreningen skal også have besked om mindre ombygninger – fx hvis du skal flytte en radiator eller lignende.

I andelsboligforeningens vedtægter kan du se, hvordan du søger om tilladelse, og om du skal overholde eventuelle tidsfrister eller andre regler. Oftest skal andelsboligforeningen have besked senest tre uger, inden du går i gang med byggeriet. Hvis bestyrelsen gør indsigelse, skal byggeriet typisk udsættes, til det er afgjort, om indsigelsen er berettiget.

Hvis andelsboligforeningen ikke selv har regler om dette i vedtægterne, gælder normalvedtægten for andelsboligforeninger.

Se Normalvedtægten for andelsboligforeninger