Kontaktoplysninger på statslige myndigheder med ansvar for radon

Blandt de statslige myndigheder er Trafik- og Byggestyrelsen ansvarlig for reglerne i byggeloven, ligesom styrelsen er ansvarlig for at vejlede om radon i byggematerialer og bygninger. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har ansvaret for regler om kommunernes tilsyns- og handlepligt over for sundhedsfarlige boliger og opholdsrum, mens Statens Institut for Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen, vejleder om radon og sundhed, og er ansvarlig for regler for radon i arbejdsmiljøet.

Kontaktinfo og ansvarsfordeling

Her kan du finde kontaktoplysninger på de statslige myndigheder, der har ansvar for radon:

Trafik- og Byggestyrelsen er ansvarlig for reglerne i byggeloven, ligesom styrelsen er ansvarlig for at vejlede om radon i byggematerialer og bygninger

Trafik- og Byggestyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Telefon: 7221 8800
E-post: info@tbst.dk
Hjemmeside: tbst.dk

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har ansvaret for regler om kommunernes tilsyns- og handlepligt over for sundhedsfarlige boliger og opholdsrum

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Slotsholmsgade 10,
1216 København K
Telefon: 61 98 40 00
E-post: uibm@uibm.dk
Hjemmeside: uibm.dk

Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelse, vejleder om radon og sundhed, og er ansvarlig for regler for radon i arbejdsmiljøet

Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS)
Knapholm 7
2730 Herlev
Telefon: 44 54 34 54
E-post: sis@sis.dk
Hjemmeside: www.sis.dk

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, herunder at der ikke forekommer sundhedsskadelige koncentrationer af radon

Arbejdstilsynet
Postboks 1228
0900 København C
Telefon: 70 12 12 88
E-post: at@at.dk
Hjemmeside: www.at.dk