Åbn alleLuk alle

Undersøg loft og kælder

Kældervægge er normalt ikke vandtætte, men kig efter om kældervæggene er fugtige, og om de har revner. Se også på om malingen skaller af. Alt dette kan være tegn på fugtproblemer.

Ventilation i eventuel krybekælder

Se på, om der er lavet ventilation til krybekælderen. Dette kan være i form af ventilationsriste i muren eller fundamentet. For at modvirke fugtproblemer er det vigtigt, at der er en god ventilation til krybekælderen. Hvis der ikke er ventilation, kan det give problemer med dårlig lugt, skimmel-, svampe- og fugtskader. Det er vigtigt at ventilationsriste er placeret over terræn så regnvand ikke kan løbe ind i krybekælderen.

Kældergulv og gulv i krybekælder

Se på, om gulvet i kælderen har revner. Hvis der er revner, kan det være tegn på, at huset "sætter" sig. Kig også på, om der er afløb i gulvet, og om gulvet er lavet så eventuelt vand kan løbe naturligt hen til afløbet. Du kan hælde et glas vand ud på gulvet for at teste dette.

Se boligen efter på loftet - isolering

Du bør se taget efter både udefra og indefra. Hvis der kommer lys ind i tagrummet, kan vand komme ind gennem samme utætheder. Sollyset kan også nedbryde enkelte typer af undertage, så disse bliver utætte efter få år.

Se, om der er isoleret, og om isoleringen ligger pænt og ensartet på loftet. Se også, om der er undertag (et lag af plastic eller træfiberplader). Både isolering og undertag skal være uden huller og ligge stabilt. Hvis det ikke gør det, kan det blive dyrere at opvarme boligen, fordi den ikke er isoleret godt nok. Desuden kan vand komme ind i bygningen gennem utætheder i undertaget.