Realkreditlån - Kurssikring

Realkreditinstitutter har ikke på samme måde som pengeinstitutter en kassebeholdning, som de låner ud af. Når du får et realkreditlån, udsteder realkreditinstituttet obligationer, som sælges i markedet. Derefter får du pengene fra salget.

Kursen bestemmer udbyttet eller renten

Realkreditinstituttet sælger obligationerne, når du beder om at få lånet udbetalt. Den kontante udbetaling afhænger af obligationernes kurs på salgstidspunktet.

Kursen er prisen på obligationen. Hvis en obligation på 1.000 kr. har en kurs på 98, vil den ved salg indbringe 98 % af 1.000 kr. = 980 kr. Herfra skal desuden trækkes omkostningerne til lånoptagelsen. Kursen på obligationerne fastlægges normalt gennem den officielle notering på Nasdaq Copenhagen. Og kursen afhænger blandt andet af obligationens rente og løbetid samt udbud og efterspørgsel i markedet.

Hvis du har valgt et obligationslån, er kursen på salgstidspunktet afgørende for, hvor mange penge du får udbetalt. Har du i stedet valgt et kontantlån, får du udbetalt lånebeløbet kontant fratrukket omkostninger. Her er kursen afgørende for, hvor høj en kontantlånsrente du skal betale.

Fastlåsning af kursen

Hvis du vil undgå overraskelser, når du optager et obligationslån – for eksempel fordi kurserne når at ændre sig, inden du er klar til at få lånet udbetalt – kan du indgå en kurssikringsaftale med dit realkredit- eller pengeinstitut.

Kurssikring er en fastlåsning af den kurs, dit lån til sin tid bliver udbetalt til. Du kan altså aftale, hvornår lånet skal udbetales og til hvilken kurs. Prisen for en kurssikring er et gebyr og et fradrag i dagskursen. Jo længere aftalen skal løbe, des højere fradrag – og dermed større forskel på lånets kurs og dagskursen.

Du kan også kurssikre indfrielsen af dit obligationslån. Også her er prisen et gebyr og et tillæg på indfrielseskursen, afhængig af aftalens løbetid.

Du skal være opmærksom på, at en aftale om kurssikring er bindende, og at du er forpligtet til at betale det tab, som instituttet får, hvis du ikke overholder aftalen.