Landsplandirektiverne "Baltic Pipe" og "Udviklingsområder"

Nye oplysninger i ejendomsdatarapporten

Ejendomsdatarapporten har fået to nye oplysninger Landsplandirektiv "Baltic Pipe" i forslag og "Udviklingsområder" i forslag. De ligger i gruppen "Planer".

Oplysningerne kommer med i ejendomsdatarapporten fra mandag den 8. april 2019. Oplysningen vises ikke i ejendomsdatarapporter købt før den 8. april 2019 – heller ikke ved fornyelse af rapporter købt før 8. april.

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" i forslag

Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der skal sikre forsyning af naturgas i Danmark. Forslag til landsplandirektiv danner plangrundlaget for landanlæggene for en ny gastransmissionsledning fra Jyllands vestkyst via Fyn til Faxe Bugt på Sjælland.

Landsplandirektivet overtager den kommunale planlægning for øvrige anlæg, som er nødvendige for udnyttelsen af gasledningen. Det drejer sig om en kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune og udvidelsen af den eksisterende modtagestation ved Nybro i Varde Kommune.

Landsplandirektiv "Udviklingsområder" i forslag

Formål med forslag til landsplandirektiv ”Udviklingsområder” er at udpege 91 nærmere angivne udviklingsområder i kystnærhedszonen. I udviklingsområderne får kommunerne større adgang til at planlægge udvikling af byer og landsbyer samt give tilladelse til anlæg svarende til de generelle regler i landzone.