Åbn alleLuk alle

Links til flere oplysninger

Vi modtager mange forskellige ønsker til oplysninger i ejendomsdatarapporten. Det er ikke alle ønsker, vi kan imødekomme.
I stedet har vi samlet en liste med links til forskellige offentlige hjemmesider, hvor du selv kan søge mere information.

Byggesagsarkiv, se gamle byggesager mv

En række kommuner har åbnet for adgang til deres byggesagsarkiv. I byggesagsarkiverne kan du f.eks. finde ansøgninger og tegninger fra gamle byggesager. Via hjemmesiderne Filarkiv og Weblager kan du få adgang til byggesagsarkiverne i en række kommuner.
Link til Filarkiv og Weblager

Drikkevand, hvor hårdt er drikkevandet?

På GEUS's hjemmeside finder du et interaktivt kort over drikkevandets hårdhed. Kortet viser drikkevandets hårdhed i 2010 som et gennemsnit af hårdheden i kommunerne målt på de enkelte vandværker. Hårdheden er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium i vandet.
Link til Hårdhedskortet

Naturfredning, hvor er der fredede områder?

På hjemmesiden Fredninger i Danmark kan du se, om der er fredede naturområder i nærheden af ejendommen og finde en beskrivelse af disse.
Link til Fredningskortet

Oversvømmelse, hvad kan der ske i fremtiden?

På Oversvømmelseskortet kan du se, hvor vandet kommer til at stå, hvis klimaet viser sig fra sin mest våde side. Oversvømmelseskortet viser effekten af stormflod, stigende vandstand i vandløb og langvarig silende regn. Du kan læse mere om kortet på Klimatilpasningsportalen.
Link til Oversvømmelseskortet

Radon, er der risiko for radon?

Radonguiden samler oplysninger om radon og giver indblik i, hvordan du kan måle radon i dit hus og sikre dig mod radon, hvis niveauet i dit hus er for højt. Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, som findes i undergrunden og kan trænge ind i dit hus. Målgruppen for Radonguiden er primært boligejere med enfamiliehuse og rækkehuse, hvor risikoen for radon er størst.
Link til Radonguiden

Støj, hvor meget støjer det?

Støj-Danmarkskortet giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i de større byområder. I 2011-12 har kommunerne i Københavnsområdet og i Aarhus, Odense og Aalborg kortlagt vejstøjen i deres byområde, og samtidig har Transportministeriet kortlagt støjen fra de største veje og jernbaner. Støjkortet viser med farvekoder, hvor kraftig støjbelastningen er fra de forskellige typer af støjkilder – veje, jernbaner og lufthavne. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside
Link til Støj-Danmarkskortet

Vandanalyse, tjek vandkvaliteten

Du kan tjekke kvaliteten af drikkevandet fra dit vandværk i Jupiter - en fælles offentlig database for grundvand, drikkevand og boringer. Her indberetter kommunerne data om drikkevandskvalitet fra alle landets vandværker. Databasen administreres af GEUS.
Link til Tjek din vandkvalitet

Vindmøller, hvor ligger de?

www.vindinfo.dk kan du finde et vindmøllekort, hvor du kan se alle elproducerende vindmøller og lokalplanerne for og forslag til vindmølleområder. Vindinfo er et samarbejde mellem Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Energinet.dk og Trafikstyrelsen. Siden viser vej til information om vindmøller på de enkelte myndigheders hjemmesider.
Link til Vindmøllekortet