Lov om beskikkede bygningssagkyndige

Af loven fremgår, at en beskikket bygningssagkyndig er godkendt af erhvervs- og vækstministeren til at foretage huseftersyn og udarbejde tilstandsrapporter i forbindelse hermed.

Om loven

Der er i forbindelse med loven oprettet et disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, som behandler din sag, hvis du ønsker at klage over en bygningssagkyndig. Nævnet behandler også disciplinærsager mod beskikkede bygningssagkyndige.

Hvornår gælder loven

I forbindelse med beskikkede bygningssagkyndiges arbejde med at udarbejde tilstandsrapporter under Huseftersynsordningen

Myndighed

Pr. 1. januar 2017 er Sikkerhedsstyrelsen myndighed

Officielt navn

Lov nr. 1532 af 21/12/2010 om beskikkede bygningssagkyndige m.v.