Håndværkernes indbyrdes aftaler

Håndværkere og entreprenører kan frivilligt benytte en standardaftale som grundlag for deres aftaler. AB 92 og ABT 93 er sådanne standardaftaler. Aftalerne er hverken love eller lovpligtige og parterne skal selv udtrykkeligt indgå dem, for at de kan være gældende.

Aftaler om arbejder og leverancer

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, i daglig tale AB 92, er beregnet til at dække alle størrelser byggerier, også store offentlige byggerier. Den er derfor meget omfattende, og det kan være lidt overvældende at tage stilling til den i forbindelse med en mindre privat byggesag.

AB 92 dækker til gengæld alle aspekter af en byggeopgave, og selv om den stiller krav til dig som bygherre, giver den dig også en række fordele og nogen tryghed.

Betingelser for totalentrepriser

Almindelige Betingelser for Totalentreprise, ABT 93, er også temmelig omfattende og bruges, når et enkelt firma, f.eks. et typehusfirma, står for både projektering og udførelse af byggeprojektet.

Byggeriets servicekoncept

Dansk Byggeri, som er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for en stor del af virksomhederne inden for byggeri og anlæg har udviklet et såkaldt servicekoncept, som skal sikre en problemfri afvikling af byggeopgaver for private bygherrer.

Byggeriets servicekoncept indeholder en beskrivelse af et typisk forløb i en byggeopgave, forslag til hvad en aftale skal indeholde og endelig en huskeliste over hvilke spørgsmål, der skal tages stilling til.