Log ind

Log ind giver dig flere muligheder på Boligejer

Ved at logge ind kan du

  • Se alle oplysninger på dine ejendomme
  • Afgive fuldmagt til køb af ejendomsdatarapport på din ejendom
  • Se de fuldmagter, som andre har givet dig til at købe ejendomsdatarapporter på deres ejendomme
  • Se de ejendomsdatarapporter, du har købt
  • Se dine seneste søgninger i ejendomsdataopslaget

Læs om vores behandling af dine personoplysninger ved log ind og dine rettigheder.

Mine ejendomme

Her kan du finde oplysninger om dine ejendomme og give fuldmagt til køb af en ejendomsdatarapport med fortrolige oplysninger på din ejendom.

Mine fuldmagter

Her kan du se de fuldmagter, andre har oprettet til dig, for at du kan købe en ejendomsdatarapport på deres ejendom med fortrolige oplysninger

Mine ejendomsdatarapporter

Her kan du se de ejendomsdata-rapporter, du har købt

Seneste søgninger på ejendomme

Her kan se dine seneste søgninger i ejendomsdataopslaget