Tobaksrøg fra naboen

Tobaksrøg er skadelig, uanset om man selv ryger eller man indånder andres røg. En del danskere i etageejendomme og rækkehuse føler sig generet af naboers tobaksrøg. Man kan ikke tvinge sine naboer til at holde op med at ryge, men man kan som boligejer gøre en del for at minimere mængden af naborøg i ens egen bolig.

Fakta om naborøg

Naborøg er generende røg og tobakslugt. Naborøg kan trænge igennem revner eller overgange mellem væg og gulv. Problemet er særlig udbredt i ældre etageejendomme, hvor der f.eks. via utætheder i etageadskillelsen og via trappeopgangen er luftudskiftning mellem de enkelte lejligheder.

Er man udsat for passiv rygning og tobaksrøg i større mængder øges risikoen for lungekræft, hjertesygdomme og luftvejssygdomme.

Regler for nybyggeri

Problemet er særlig udbredt i ældre etageejendomme. Bygningsreglementet stiller i dag krav til nybyggeriet, der medfører, at der ikke sker luftoverførsel mellem lejligheder i samme grad som tidligere.

Bygningsreglementet stiller også krav om, at der i forbindelse med etablering af ventilationsanlæg, der betjener flere boliger, skal vælges løsninger, der sikrer en god luftkvalitet, og hindrer gener fra naborøg.

Hvad kan du gøre?

Hvis du er generet af tobaksrøg fra naboen eller underboen, kan du gøre en del for at hindre røgen i at trænge ind i din bolig:

  • Tætne hoveddøren og revner ud til opgangen i etageejendomme, med skumgummilister eller spartle og tætne med fugemasse
  • Tætne revner m.v. til naboerne ved at spartle eller med fugemasse. Er det større huller, fx omkring rør, kan du bruge ekspanderende skum, der overholder brandkravene
  • Fuge mellem gulvbrædderne, hvis gulvet er utæt, eller lægge væg-vægtæppe eller lægge nyt, tæt gulv
  • Øge udsugningen, dog uden at du skaber en øget luftoverføring fra opgangen i etageejendomme og naboerne. Som hovedregel skal ventilationsstrømmen bevæge sig fra soveværelse og dagligstue til køkken og badeværelse og ud i det fri. Dette sikrer du ved at tætne ud til opgangen og ind til naboen.

Svært at måle røg i boligen

Det er meget kompliceret at måle, om der siver røg ind i en bolig. Der findes ca. 4.000 forskellige stoffer i røgen, og stofferne opfører sig forskelligt. Røgen består blandt andet af en masse små partikler.

Der findes instrumenter, der måler indholdet af partikler i luften, men da partikler også kan stamme fra madlavning, stearinlys mv., vil en måling ikke sige noget om mængden af partikler alene fra tobaksrøg fra naboen.