Tag

Taget er den del af huset, som er udsat for de hårdeste påvirkninger fra vejr og vind. Det er selvsagt vigtigt at taget holder tæt. Ellers risikerer du, at vand og fugt trænger ind og forvolder skader på konstruktionen.

Tagets detaljer og form

Når du lægger nyt tag, bør du tage udgangspunkt i husets oprindelige tagbelægning, materialer og farver. Jo ældre huset er, jo tættere forbindelse vil der være mellem byggestilen og tagdækningen. Også når det gælder tagets form og detaljering i form af bl.a. kviste og skorstene, er der mange hensyn at tage til især ældre huse. Der kan desuden være servitutter på grunden eller lokalplaner, som sætter rammerne for, hvilket tag, du kan vælge. Hvis huset er fredet, er der desuden grænser for dine valgmuligheder.

Overvej at tage en arkitekt eller anden byggesagkyndig med på råd, som kan vejlede dig om både de praktiske og arkitektoniske aspekter af et nyt tag.

Udnytte pladsen på loftet?

Hvis du mangler plads, kan det være en mulighed at bygge tagetage samtigig med, at du lægger nyt tag. Det er en selvfølgelig en forudsætning, at der er et frit rum under taget, som kan anvendes til formålet.

Men selvom pladsen ikke er givet på forhånd, kan rummet ofte skabes ved at ændre tagkonstruktionen. I ældre huse, som ofte har en tagkonstruktion med høj rejsning, er der normalt et stort tagrum med tilstrækkelig frihøjde, som umiddelbart kan indrettes til beboelse. Men det kan også godt lade sig gøre at etablere en tagetage på et et-plans typehus fra 1960’erne.

Gør det selv-arbejde

Du må gerne selv stå for at lægge tag, men de fleste producenter af tagmaterialer anbefaler, at taget lægges af professionelle. Enkelte leverandører, især leverandører af ståltage, lægger dog op til gør det selv-arbejde. Lægger du taget selv, bør du sætte dig grundigt ind i de tekniske aspekter og følge oplægningsvejledningen omhyggeligt.

Det er kompliceret at lave et nyt tag, og det kræver både viden og håndværksmæssig kunnen. Fejl eller brug af forkerte materialer kan medføre utætheder, der kan føre til alvorlige råd- og svampeskader. Hvis taget er lagt forkert, dækker forsikringer og garantier ikke.

Styr på byggeprocessen

Der er mange ting at holde styr på under et byggeprojekt. Også selvom du ikke bygger et helt hus, men blot renoverer eller bygger til.

Forløbet i et mindre byggeprojekt er dog nogenlunde det samme, som hvis du bygger fra bunden. Du skal stadig indhente tilbud, lave aftaler med håndværkerne, have styr på forsikringer, styre og føre tilsyn med byggeriet og sikre dig, at håndværkerne afleverer det, I har aftalt. Derfor kan du med fordel starte med at læse mere om byggeprocessen og få styr på det hele.

Læs mere om byggeprocessen