Åbn alleLuk alle

Realkreditlån - Obligationslån

Hvis du optager et obligationslån, ved du med det samme, hvor høj ydelsen bliver. Det kontante beløb, du får udbetalt, afhænger til gengæld af obligationskursen på udbetalingstidspunktet. Og så skal du være opmærksom på, at bidraget til realkreditinstituttet kan ændres i låneperioden. Obligationslån fås med fast eller variabel rente.

Kursen

Kursværdi

Kursværdien er den kontante værdi af obligationerne og beregnes ud fra kursen. Den svarer med andre ord til det beløb, du kan få udbetalt kontant ved salg af obligationerne. Kursen kan være både over og under 100. Dog vil kursen typisk være under kurs 100, som også kaldes for pari. Hvis du optager et lån på 500.000 kr., og obligationerne bliver solgt til kurs 98, er kursværdien: (500.000 x 98)/ 100 = 490.000 kr. Desuden skal omkostningerne ved at optage lånet fratrækkes, så det beløb, du vil få til rådighed, bliver mindre.

Kurstab og -gevinster

Hvis du optager lånet til en kurs under 100, får du et kurstab, som du ikke kan trække fra i skat. Til gengæld bliver du normalt heller ikke beskattet, hvis du efterfølgende får en kursgevinst, når du indfrier lånet til en kurs, der er lavere end kursen ved optagelsen.

Konvertering

Da kursgevinster normalt ikke beskattes ved indfrielse, er obligationslån med fast rente meget velegnede, hvis du gerne vil have mulighed for at konvertere op og ned.

Restgældsrisiko

Restgældsrisikoen betyder, at du ved indfrielse af et fastforrentet lån kan komme til at betale et større beløb, end du i sin tid lånte. Det kan blive tilfældet, hvis obligationskursen stiger, fordi renten er faldet efter optagelsen af lånet.

Variationer af obligationslån

Der findes følgende variationer af obligationslån:

 • Fast rente
 • Variabel rente

Obligationslån med fast rente

Renten og ydelsen er som udgangspunkt fast i hele lånets løbetid, og lånene baseres på konverterbare obligationer.

Graferne herunder viser et eksempel på, hvordan nettoydelsen og restgælden på et typisk fastforrentet 3 % obligationslån på 1 mio. kr. vil udvikle sig over de første 10 år.

Nettoydelsen stiger ganske svagt over tid. Det skyldes, at forholdet mellem rente og afdrag ændres. Over tid øges afdragets vægt på bekostning af rentebetalingen, som er fradragsberettiget. Skattebegunstigelsen falder dermed en smule, hvilket medfører en svagt stigende nettoydelse.

Obligationslån graf 1: Nettoydelse på et typisk fasforrentet lån over
           5 år

Obligationslån graf 2: Restgældsudviklingen på et typisk fasforrentet
           lån over 5 år

Kilde til graferne: Nykredit

Obligationslån med variabel rente

Traditionelle rentetilpasningslån med variabel rente er baseret på kontantlån, men realkreditinstitutterne udbyder også variabelt forrentede obligationslån med en refinansieringsperiode på 6 måneder. Lånene går under betegnelser som F-kort eller FlexKort og kan kombineres med afdragsfrihed. Det er vigtigt at holde sig for øje, at låntypen ikke giver den samme friværdibeskyttelse som et fastforrentet.