Bekendtgørelse om obligatorisk byggeskadeforsikring

Den obligatoriske byggeskadeforsikring dækker alvorlige byggeskader, der opstår på boligen i en periode på 10 år efter bygningen er taget i brug.

Om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen om byggeskadeforsikring fastlægger reglerne i forbindelse med byggeskader og regler om, hvornår der skal tegnes obligatorisk byggeskadeforsikring. Bekendtgørelsen har til formål at nedbringe antallet af fejl og mangler i det private boligbyggeri og styrke forbrugernes retsstilling i sager om at udbedre af alvorlige byggeskader.

Bekendtgørelsen beskriver bl.a., hvem der skal tegne forsikringen, hvad forsikringen skal dække, og hvem der har pligt til at gennemføre 1- og 5-års eftersyn af byggeriet. Reglerne om den obligatoriske byggeskadeforsikring, som er en del af loven, betyder bl.a., at en professionel bygherre, som bygger en helårsbolig til dig som forbruger, er forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring, som dækker dig som boligejer.

Ud over at definere, hvad der kan kategoriseres som byggeskader, og hvor ofte forsikringsselskabet skal foretage eftersyn af de forsikrede bygninger, indeholder bekendtgørelsen bl.a. også regler om, hvem der skal tegne forsikringen, hvor høj din selvrisiko må være, og i hvilke tilfælde, forsikringen skal dække skaden og udbedre den.

Hvornår gælder bekendtgørelsen?

Bekendtgørelsen gælder i forbindelse med byggeri, og væsentlige ombygninger og indeholder regler om, at der skal tegnes en obligatorisk byggeskadeforsikring i to tilfælde:

  • Ved nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse.
  • Ved ombygninger af eksisterende byggeri, hvor der fremkommer nye boligenheder og hvor ombygningen er væsentlig.

Det er din kommune, der vurderer, om en ombygning af eksisterende byggeri er så omfattende, at der skal tegnes en byggeskadeforsikring.

Myndighed

Trafik- og Byggestyrelsen har ansvar for bekendtgørelsen om byggeskadeforsikring.

Officielt navn

Bekendtgørelse nr. 1292 af 24/10/2007 om byggeskadeforsikring