Om radonmåling og målefirmaer

Radon i dit hus kan kun påvises ved måling. Det er let og relativt billigt og du kan gøre det selv.

Hvad skal du være opmærksom på?

  • Koncentrationen af radon i et hus kan variere meget inden for det enkelte døgn og efter årstiden og derfor bør måling af radon ske over mindst 2 måneder i fyringssæsonen for at få det mest korrekte resultat.
  • I fyringssæsonen, der normalt strækker sig fra oktober til april, suges der mere "jordluft" ind i huset på grund af den store forskel mellem temperaturen indenfor og temperaturen udenfor. Kold luft suges således ind i huset nedefra og den højeste radonkoncentration i huset findes derfor i fyringssæsonen.
  • Der bør måles i to opholdsrum, som benyttes flere timer dagligt. I boliger med flere etager bør der måles på hver etage.
  • Målingen bør resultere i en beregnet gennemsnitlig radonkoncentration over et helt år – årsmiddelværdien for boligen. Den såkaldte sporfilmsmetode er den enkleste og bedste målemetode for sådanne langtidsmålinger. Sporfilmene ligger inde i en lille radonmåler - også kaldet et radon- dosimeter.
  • Radon-dosimetrene sendes normalt ud med brevpost fra et målelaboratorium, og du placerer selv radon-dosimetrene i de rum, hvor der skal måles. Efter måleperiodens afslutning returnerer du dosimetrene med posten til målelaboratoriet for analyse og du får herefter resultatet tilsendt.

Internationale standarder

De anvendte standarder som det pågældende målelaboratorium anvender, bør være sporbare til internationale standarder. Målinger bør analyseres af målelaboratorier, helst af akkrediterede laboratorier. Du kan læse mere i SBi-anvisning 232. ”Radon - kilder og måling”, der kan bestilles på SBi's hjemmeside.

SBi anvisning 232 - Kilder og måling (Eksternt link)
Måling af radon - Sundhedsstyrelsens hjemmeside (Eksternt link)

Liste over målefirmaer

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen er for tiden bekendt med nedenstående danske firmaer/laboratorier, som tilbyder måling af radon med sporfilmmetoden. Oversigten er i alfabetisk rækkefølge og baseret på firmaernes egne oplysninger. Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen garanterer ikke for at listen er komplet og kan ikke anbefale et firma frem for et andet. Styrelsen står ikke inde for målingernes pålidelighed, firmaernes rapporteringsrutiner eller andre forhold.

AJ-HealthTech
Ejby Mosevej 5
2600 Glostrup
Tlf. 61 73 60 00
www.radonhuset.dk

Aktiv Radon Analyse
Egebjerg Bygade 241
2750 Ballerup
Tlf. 26 28 67 88
www.radon.email

Dansk Radon Analyse
Tranebærvej 6
2670 Greve
Tlf. 28 34 41 57
www.radonanalyse.dk

Dansk Miljørådgivning A/S
Tlf. 86 95 06 55
www.dmr.dk/kundeservice

Nordisk Radon Måling
Hadsten Alle 47
2770 Kastrup
Tlf. 29 71 84 23
www.radonfri.dk

OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører
Bygningslaboratoriet
Agerhatten 25
5220 Odense SØ
Tlf. 70 21 72 40
www.obh-gruppen.dk

Radimet ApS
Howitzvej 55C, 2. sal
2000 Frederiksberg
Tlf. 21 42 51 25
www.radimet.dk

RADONdanmark Aps
Porsvej 6
8220 Brabrand
Tlf. 50 50 42 73
www.radondanmark.dk

HealthyHouse Aps. co. RADONMETERS
Frederiksberggade 2, 5.
1459 København K
Tlf. 23 36 22 60
www.radonmeters.com

Radonshop.dk
Bjørnemosen 44
6400 Sønderborg
www.radonshop.dk

Radon-tech.dk
Fænøvej 13
Skærbæk
7000 Fredericia
Tlf. 75 51 39 38
www.radon-tech.dk