Hvordan søger du ejendomsdata?

Du kan søge ejendomsdata både med eller uden log-in. Med log-in kan du også se private oplysninger om din ejendom og gemme søgninger på Min Side.

Simpel søgning

 1. Du kan søge fra forsiden eller fra menupunktet 'Søg'
 2. Indtast hele eller dele af adressen, hvor du starter med vejnavn og husnummer - evt. efterfulgt af postnummer og/eller by. Adressesøgningen viser løbende lister med valgmuligheder baseret på dine indtastninger. Vælg en adresse på listen.
 3. Hvis der er tale om en ejendom med flere enheder, får du vist en liste i næste felt. Vælg sal/dør

Hvis du søger på en ejerlejlighed kan du vælge mellem at se moderejendommen eller selve ejerlejligheden. Det skyldes, at der er særlige oplysninger om ejerforhold og økonomi for den enkelte ejerlejlighed.

Hvis du søger på alle andre typer – fx lejelejlighed, andelsbolig eller parcelhus – er der ikke nogen særlige ejer- og økonomioplysninger for enheden. Du vil derfor kun få vist moderejendommen. Under BBR-oplysningerne kan du se hele ejendommen. Ved at browse i hierarkiet kan du finde BBR-oplysninger for de enkelte enheder.

Avanceret søgning

Klik på linket ’Avanceret søgning’ i søgeboksen for at søge på ejendomsnummer, matrikelnummer

Søgning via matrikelnummer

 1. Vælg Avanceret søgning - Søg via matrikelnummer
 2. Vælg kommune
 3. Indtast navnet på ejerlavet eller vælg fra listen, der fremkommer når du klikker i feltet
 4. Indtast matrikelnummeret (inkl. bogstav)
 5. Klik på Søg

Søgning via ejendomsnummer

 1. Vælg Avanceret søgning - Søg via ejendomsnummer.
 2. Vælg kommune og indtast ejendomsnummeret.
 3. Klik på Søg

Se seneste søgninger

De kan se dine seneste søgninger fra din brugersession på Min Side