Hvordan søger du ejendomsdata?

Du kan søge ejendomsdata både med eller uden log-in. Med log-in kan du også se private oplysninger om din ejendom og gemme søgninger på Min Side.

 • Opdateret 31. marts 2021

Søgning via adresse

 • Du kan søge ejendomsdata fra forsiden.
 • Indtast hele eller dele af adressen, hvor du starter med vejnavn og husnummer - evt. efterfulgt af postnummer og/eller by. Adressesøgningen viser herefter en liste med valgmuligheder baseret på dine indtastninger. Vælg en adresse på listen.
 • Hvis der er tale om en ejendom med flere enheder, får du vist en liste i et pop-up vindue. Vælg sal/dør

Hvis du søger på en ejerlejlighed kan du vælge mellem at se moderejendommen eller selve ejerlejligheden. Det skyldes, at der er særlige oplysninger om ejerforhold og økonomi for den enkelte ejerlejlighed.

Hvis du søger på alle andre typer – fx lejelejlighed, andelsbolig eller parcelhus – er der ikke nogen særlige ejer- og økonomioplysninger for enheden. Du vil derfor kun få vist moderejendommen. Under BBR-oplysningerne kan du se hele ejendommen. Ved at browse i hierarkiet kan du finde BBR-oplysninger for de enkelte enheder.

Søgning via matrikelnummer

 • Vælg søgning på matrikelnummer på fanebladet
 • Vælg kommune
 • Indtast navnet på ejerlavet eller vælg fra listen, der fremkommer når du klikker i feltet
 • Indtast matrikelnummeret (inkl. bogstav)
 • Klik på pilen til højre

Søgning via ejendomsnummer

 • Vælg søgning på ejendomsnummer på fanebladet 
 • Vælg kommune og indtast ejendomsnummeret.
 • Klik på pilen til højre