Omkostninger

Når du optager et nyt lån, skal du betale en række stiftelsesomkostninger. Stiftelsesomkostningerne bliver som hovedregel modregnet i dit låneprovenu, inden lånet udbetales til dig. Når du har optaget lånet, kommer der en række løbende omkostninger i form af rente, bidrag og evt. kurskæring, hvis lånet skal refinansieres.

Stiftelsesomkostninger

Etableringsomkostninger

Etableringsomkostningerne skal betales til instituttet, og dækker typisk administration, rådgivning, osv. Nogle etableringsomkostninger er obligatoriske, mens andre er valgfrie i form af forskellige services, som du kan vælge til. Etableringsomkostningerne kan derfor variere betydeligt mellem institutterne og afhængigt af låntypen.

Kurtage

Realkreditinstituttet sælger obligationer for at finansiere dit lån, og den ydelse betaler du kurtage for

Kursskæring

Realkreditinstituttet opkræver i nogle tilfælde et gebyr i form af kursskæring. Kursskæring på et kontantlån medfører en forhøjet (effektiv) rente. Kursskæring på et obligationslån medfører et kursfradrag på obligationerne, så du får udbetalt et lavere provenu. Sælger realkreditinstituttet f.eks. obligationer for 1 million kroner til kurs 98, vil du med en kursskæring på 0,20 blive afregnet til kurs 97,8. Du vil derfor få udbetalt 978.000 i stedet for 980.000 kroner. Kursskæringer koster dig altså 2.000 kroner.

Tinglysning

Dit lån skal tinglyses, og derfor opkræver instituttet tinglysningsgebyrer og sender dem videre til staten. Tinglysningsomkostningerne består af et fast gebyr og en procentdel af lånets størrelse. Tinglysningsomkostningerne er ens hos alle institutter.

Løbende omkostninger

Renten på lånet

Renten er den pris, som du betaler for at få stillet penge til rådighed i en given periode. I de senere år har renten været lav og i perioder decideret negativ på de korte lån. Her bliver du altså reelt betalt for at få andres penge stillet til rådighed. I praksis håndteres de negative renter typisk ved enten et nedslag i bidragssatsen eller ved, at instituttet betaler et ekstraordinært afdrag for dig.

Bidrag

Bidraget er den pris, som realkreditinstitutter opkræver for at administrere dit lån. Bidraget skal dække realkreditinstituttets omkostninger, risici og indtjening.

Din bidragsbetaling afhænger af hvilke typer lån, du har optaget, og hvor stor en del af din bolig, der er belånt.

Afdragsfrie lån er typisk dyrere end lån med afdrag, fordi instituttets risiko er højere. Omvendt hører fastforrentede obligation- eller kontantlån med afdrag til de billige lån, da risikoen er begrænset og administrationen enkel.

Prisen afhænger også af din friværdi. F.eks. betaler du mere for et lån ydet med sikkerhed i intervallet 60-80 % af din boligs værdi, end du betaler for et lån ydet med sikkerhed i intervallet 0-40 %. Det skyldes, at instituttet har en større risiko i et hus belånt med 80 % end i et hus belånt med 40 %.

Bidrag betales kvartalsvist og udregnes i forhold til din restgæld.

Pengeinstitutter opkræver ikke bidrag. I pengeinstitutternes realkreditlignende lån, Bankboliglån, betales et rentetillæg, der kan sammenlignes med realkreditinstitutternes bidrag.

Kursskæring

Hvis dit realkreditlån skal refinansieres, kan de løbende omkostninger også omfatte kursskæring i forbindelse med refinansieringen.

Sammenlign omkostninger

Ethvert lånetilbud skal synliggøre de samlede kreditomkostninger i form at et beløb, der viser, hvad du samlet set skal betale af stiftelsesomkostninger og løbende omkostninger i hele lånets løbetid. Omkostninger skal også udtrykkes i Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP.

De samlede kreditomkostninger og ÅOP kan være et godt værktøj til sammenligning af omkostninger på den samme lånetype mellem de forskellige institutter, men sammenligningen bør ikke stå alene, fx da bidragssatsen løbende kan ændre sig gennem lånets løbetid.

Kig gerne på den effektive rente, når du sammenligner lån. Den effektive rente indregner renters renter og er derfor et mere præcist udtryk for, hvad du reelt betaler i rente på lånet.

Tjek Boliglån