Åbn alleLuk alle

Indledning og overblik

At gennemføre et boligsalg er en opgave, der traditionelt har været forestået af ejendomsmæglere. Der er dog ikke noget krav i loven om, at det skal være sådan. Med internettets muligheder og mange nye boligportaler er der flere boligejere, der vælger at forestå det selv, når huset eller ejerlejligheden skal sælges.

Fordele og ulemper

Der er både fordele og ulemper ved at sælge sin bolig selv. Først og fremmest kan man spare mæglersalæret. Desuden har man som sælger flere muligheder for at gøre brug af alternative salgsmetoder. Fx kan man holde auktion over sin bolig. Sælger man via en ejendomsmægler skal bl.a. tilstandsrapporten indhentes med det samme, hvilket nogle gange medfører ekstra udgifter for sælger, fordi rapporten udløber efter 6 måneder. Sælger man selv, kan man vente med at indhente rapporten, indtil der er en seriøs køber, der har meldt sig.

Ulemperne ved selvsalg er, at man ikke når ud til mæglernes kundekartoteker, og nogle købere vil måske ikke opdage den private annonce. Måske vil nogle købere endda føle, at det er mere betryggende, at salget håndteres af en professionel mægler.

I denne guide finder du som selvsælger en oversigt over alle trin i processen, ligesom det er beskrevet bla. hvordan du prisfastsætter din bolig, hvordan du forhandler med køberen, hvordan du indhenter dokumenter, og hvad du skal være opmærksom på overtagelsesdagen.

Overblik - Ekspeditionsforløbet i boligsalget

Et normalt forløb i en ejendomshandel – efter at boligen er udbudt til salg - kan se ud som følger:

 1. Udkast til købsaftale udarbejdes af sælger og sendes til køber med ejendommens dokumenter
 2. Købers advokat gennemgår dokumenter m.v. og godkender handlen, eventuelt med ændringer
 3. Aftalen bliver underskrevet af køber og sælger – og bliver endelig og bindende
 4. Køber deponerer kontant udbetaling hos sælgers bank
 5. Garantistillelse – køber stiller bankgaranti
 6. Fortrydelsesfristen udløber
 7. Køber indhenter af lånetilbud
 8. Sælger kurssikrer indfrielse af lån
 9. Køber tegner hus- og ejerskifteforsikring
 10. Køber og sælger underskriver skøde
 11. Tinglysning af skøde med retsanmærkninger
 12. Tinglysning af pantebreve med retsanmærkninger
 13. Eventuel omregistrering af ejerpantebrev til køber
 14. Aflysning af sælgers indestående pantehæftelser
 15. Sletning af retsanmærkninger
 16. Udbetaling af lån fra købers realkreditinstitut til sælgers bank
 17. Overtagelsesdag – Konvertering af bankgaranti til kontanter
 18. Aflæsning af forbrug, nøgleoverdragelse
 19. Frigivelse af deponerede beløb til sælgers disposition
 20. Udarbejdelse af refusionsopgørelse

Det er vigtigt ved læsningen af listen ovenfor at være opmærksom på, at rækkefølgen naturligt kan og skal afvige i nogle tilfælde. Det er fx ikke nogen forudsætning, at der tegnes ejerskifteforsikring, inden skødet underskrives.

I visse tilfælde giver det dog også sig selv, at rækkefølgen ikke kan eller bør være anderledes end her angivet - fx skal aftalen være endelig, inden der sker kurssikring af lån

FALDGRUBE: Vær opmærksom på eksponering, når du skal vælge hvilken kanal(er), du vil bruge til dit selvsalg. Kommer din annonce bredt nok ud?