Overgangsregler

For lejeaftaler indgået før den 1. januar 2000 gælder en række overgangsbestemmelser, hvorefter der på bestemte områder er taget stilling til, at den tidligere gældende lovgivning skal finde anvendelse.

De tidligere regler gælder bl.a. for følgende forhold:

  • Fremhævelseskrav i lejekontrakten af bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet efter den regulering, der var gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse
  • Lejerens afståelsesret
  • Lejerens genindtrædelsesret
  • Lejerens vedligeholdelsespligt
  • Lejerens beskyttelse mod konkurrerende virksomhed.

Den tidligere gældende lovgivning på området var bekendtgørelse nr. 648 af 25. juli 1995 af lov om lejeregulering i erhvervslokaler m.v.