Åbn alleLuk alle

6. Overlevér boligen

Nu resterer der kun, at du overdrager boligen til sælger på overtagelsesdagen, og at der udarbejdes en refusionsopgørelse.

Overlevering af boligen

Du har pligt til at vedligeholde ejendommen frem til den aftalte overtagelsesdag. På overtagelsesdagen skal boligen være ryddet og rengjort, og du skal være fraflyttet boligen.

Du kan vælge at lade din ejendomsmægler stå for selve nøgleoverdragelsen. Normalt mødes mægler med køber på ejendommen på overtagelsesdagen, og der foretages i fællesskab aflæsning af forbrugsmålere, fx vedrørende vand, varme og el. Mægleren noterer de aflæste tal på et skema og giver meddelelse herom til forsyningsselskaberne. Herefter afregnes forbruget pr. overtagelsesdagen overfor sælger i forhold til de indbetalte acontobeløb.

Refusionsopgørelse

Refusionsopgørelsen er et regnskab over ejendommens løbende udgifter med overtagelsesdagen som skæringsdag. Udgifter der vedrører perioden før overtagelsesdagen påhviler sælger, udgifter der vedrører perioden efter overtagelsesdagen påhviler køber.

Det er oftest køber – dvs. købers advokat – der udarbejder refusionsopgørelsen. Det fremgår af købsaftalen, hvem der er ansvarlig. Som hovedregel skal refusionsopgørelsen være udarbejdet senest 30 dage efter overtagelsesdagen.

For de fleste forbrugsudgifter foretages der afregning mellem sælger og forsyningsselskabet direkte. En undtagelse er oliebeholdning for ejendomme med olietank. Der aflæses olie på overtagelsesdagen og beløbet beregnes og medtages over refusionsopgørelsen. Sælgers betaling af halvdelen af evt. ejerskifteforsikringspræmie medtages også.

Meld flytning

Når du flytter fra en bolig til en anden, skal du meddele flytning til bl.a. folkeregistret, dit forsikringsselskab og grundejerforeningen. Du har pligt til at rette henvendelse til folkeregistret herom senest 5 dage efter flytningen.

Folkeregisterflytning kan foretages digitalt på Borger.dk. Her kan du også skifte læge.