PlansystemDK

PlansystemDK indeholder planer efter planloven, dvs. lokalplaner, kommuneplaner mm.

Hvilken myndighed har ansvaret for Plansystemet?

Kommunerne indberetter og har ansvaret for kvaliteten af:

  1. lokalplaner (samt byplanvedtægter og andre historiske planer)
  2. kommuneplaner
  3. kommuneplanrammer (områder som danner rammer for lokalplaner)
  4. kommuneplantillæg
  5. kommuneplanstrategier
  6. zonekort – byzone og landzone samt sommerhusområder

Staten (Erhvervsstyrelsen) har ansvaret for andre plantemaer, som vises i systemet, fx:

  1. kystnærhedszonen (ca. 3 km bred planlægningszone langs kysterne uden for byzone)
  2. strandbeskyttelseslinjen (300 m beskyttelseszone langs kysterne)

Opdatering af data

De oplysninger, du kan se på Boligejer.dk, opdateres løbende af OIS (den Offentlige InformationsServer), så de er ligeså aktuelle som i orginalregistrene