.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
.

Velkommen til nyhedsbrevet om Ejendomsdatarapporten

Nyhedsbrevet henvender sig blandt andet til professionelle brugere, der skal anvende ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel, til interesseorganisationer fra ejendomsbranchen og til kommunale medarbejdere, der arbejder med videregivelse af ejendomsoplysninger.

Vi vil i dette nyhedsbrev informere om nyheder samt tips til rapportbestillingen og rapportindhold

Ønsker du ikke modtage dette nyhedsbrev, kan du framelde brevet nederst i denne mail. Hvis der er andre medarbejdere i firmaet, der ønsker at modtage dette nyhedsbrev, kan de tilmelde sig via http://boligejer.dk/tilmeldnyhedsbrev/0/24

.
.
.
.

København og Hørsholm er kommet med

Det er nu muligt at købe rapporter i Hørsholm og Københavns kommuner. Særligt for rapporter købt i København: Rapporten er færdig indenfor få minut-ter. Man skal dog være opmærksom på, at disse rapporter endnu ikke indeholder følgende oplysninger, idet de afventer den videre digitalisering til Ejendomsdatarapporten: Forfalden gæld (kommer, forventeligt med 1. kvartal 2014), kommunale anlægsprojekter og miljøsager. Disse oplysninger indgik heller ikke i de hidtidige besvarelser af ejendomsforespørgsler fra Københavns kommune. Ønsker man disse oplysninger, er det derfor nødvendigt at kontakte kommunen eller finde oplysningerne på kommunens hjemmeside.

. ortofoto-kastellet-kortal.dk
.
.
.

Ny måde at registre din NemID/digital signatur hos Ejendomsdatarapporten

Vi har d. 29. august etableret en ny og nemmere måde at registrere sin digitale signatur hos ejendomsdatarapporten. Du skal derfor ikke længere  have besvær med at indsende kopi af dit certifikat for at blive oprettet som bruger under en fastkundeaftale. Man går blot ind på linket www.ejendomsdatarapport.dk/brugerregistrering og logger på med den signatur, der ønskes registreret og følger vejledningen. Øvrige spm. Vedr. signaturer samt sletning af brugere sendes til support@ejendomsdatarapport.dk

OBS: De fleste virksomheder står for at skulle udskifte deres digitale signatur til nemid erhverv. Den nye signatur indeholder en anden kode end den gamle digitale signatur. Det er derfor nødvendigt at registrere den nye signatur, før den virker i vores system.

.
.
.
.

Få faktureringsbilag på mail

Det er nu muligt at få tilsendt fakturabilag som pdf samt som kommasepareret fil på mail. Dette er især aktuelt for de firmaer som har flere butikker på samme CVR-nummer. Med den kommaseparerede fil kan det være nemmere at fordele ”regningen” ud på de enkelte butikker. Anvend notefeltet til at identificere den enkelte afdeling. Send bestillingen til Support@ejendomsdatarapport.dk  NB: Bemærk at selve fakturaen stadig sendes og skal betales via PBS!

.
.
.
.

Husk fornyelse af rapport indenfor 6 måneder

Husk at forny rapporten inden fristen for gratis fornyelse udløber. Rapporten kan fornyes gratis to gange indenfor et halvt år fra købstidspunktet. Vær opmærksom på du ikke kan forny rapporter, der er købt anonymt (dvs. at du ikke har været logget på ved bestillingen). Se hvordan man fornyer en rapport: http://boligejer.dk/fornyelse-af-ejendomsdatarapporten

. Fornyelse af ejendomsdatarapport
.
.
.

Notefeltet er kun til intern brug

Notefeltet i bestillingen bruges til interne noter og kan ikke anvendes til meddelelser til kommunen. Feltet kan bruges til at sætte et sagsnummer eller bestillernavn/afdeling, så man senere kan se, hvem der bestilte rapporten i afdelingen. Det er kun kunden selv, som ser noten. Teksten i notefeltet ved bestilling af en ejendomsdatarapport bliver vist på fakturaen som i modtager via PBS.

.
.
.
.

Fejlmeddelelse bestilling ikke gennemført

Der er lagt en sikkerhed ind i vores system, der gør, at man ikke kan købe en ejendomsdatarapport på samme adresse indenfor 10 minutter. Men hvis du er nået tilstrækkelig langt i bestillingsfasen, dvs. frem til betalingsmetode og her fortryder eller bliver afbrudt, så vil systemet registrere din søgning og hvis du vender tilbage, for at fortsætte bestillingen, tror "sikkerhedsprogrammet" at du lige har købt en rapport, og derfor kan der fremkomme en advarsel om, at rapporten allerede er bestilt. Hvis du ikke inden for få min har modtaget en kvittering for købet, kan du vente ti min. og prøve igen.

.
.
.
.

Får du en "not allowed for userrole"- fejl så læs her

Hvis du får en fejlmeddelelse, "Not allowed for user…", når du prøver at købe rapporter, skyldes det, at du prøver at logge ind med en medarbejdersignatur, som ikke er registreret som bruger hos Ejendomsdatarapporten. Denne fejlmeddelelse sker kun, hvis virksomheden er oprettet som fastkunde.

For at registrere dig som bruger til en fastkundeaftale, skal du logge ind med den NemID/Digital Medarbejdersignatur, som ønskes registreret på hjemmesiden: www.ejendomsdatarapport.dk/brugerregistrering

Her følges procedurerne for registrering. Brugeroprettelsen sker inden for en uge og brugeren, samt fastkundeholderen, får besked på mail når det er sket.

Herefter kan der bestilles rapporter under fastkundekontrakten.

.
.
.
.

Feltet "Dækket areal" under "Planer" udgår af rapporten

Der kan være forskel mellem en ejendoms matrikulære areal og ”dækket areal”, der står under oplysninger om zonestatus. For at undgå evt forvirring har vi d. 11/9 2013 derfor valgt at fjerne denne oplysning under zonestatus. Fremover vil dermed kun stå andelen af areal dækket af zonen. Arealet under lokal og kommuneplan udgår derfor også, da oplysningen hentes samme sted.

.
.
.
.

Oplysninger om SFL-områder udgår af ejendomsdatarapporten

.

Ejendomsdatarapporten har pr. 6. sep. 2013 valgt at lade oplysninger om SFL-områder udgå af Ejendomsdatarapporten. SFL områder blev udpeget af de tidligere amter og var indtil 2011 udpegningsgrundlag for ansøgning om MVJ-tilsagn. SFL anvendes imidlertid ikke længere som ansøgningsgrundlag til MVJ-tilsagn og på opfordring fra NaturErhvervstyrelsen, har Ejendomsdatarapporten derfor valgt, at lade denne oplysning udgå af rapporten

.
.
.

Ejendomsdatarapporten på Kredsmøder hos DE

MBBL har nu præsenteret Ejendomsdatarapport for 2 af DE’s kredse.

Kreds 3 i Næstved torsdag den 26. september og Kreds 2 i Allerød tirsdag den 22. oktober.

Møderne har været velbesøgte, og vi har haft en god dialog med ejendomsmæglerne og fået brugeroplevelser og forbedringsforslag med os hjem. Det er også vores indtryk, at deltagerne har haft glæde af præsentationerne og dialogen om rapporten og udviklingsmulighederne.

Næste gang vi skal optræde, er på DE’s seminar for landbrugsmæglere i Vejle den 31. januar 2014

.
.
.
.

Problemer - Se spørgsmål/svar på vores hjemmeside

Få svar på flere spørgsmål om ejendomsdatarapporten her: http://boligejer.dk/om-koeb-ejendomsdatarapport

.
.
.