.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Ejendomsdatarapporten Nyhedsbrev april 2014
.

Nyhedsbrev Ejendomsdatarapporten

Nyhedsbrevet henvender sig blandt andet til professionelle brugere, der skal anvende ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel, til interesseorganisationer fra ejendomsbranchen og til kommunale medarbejdere, der arbejder med videregivelse af ejendomsoplysninger.

Vi vil i nyhedsbrevene informere om nyheder/ændringer samt tips til rapportbestillingen og rapportindhold

Ønsker du ikke modtage dette nyhedsbrev, kan du framelde brevet nederst i denne mail. Hvis der er andre medarbejdere i firmaet, der ønsker at modtage dette nyhedsbrev, kan de tilmelde sig via http://boligejer.dk/tilmeldnyhedsbrev/0/24

.
.
.
.

Zonestatus ukendt ændres til landzone

Nu er det slut med svaret ”zonestatus ukendt” i ejendomdatarapporten. Med systemopgraderingen tirsdag aften (1/4) bliver svaret zonestatus ”ukendt” ændret til ”zonestatus landzone” for fremtidige rapporter.

Ejendomsdatarapporten henter oplysninger om zonestatus fra plansystem.dk, som kommunerne indberetter zonestatus til. Mange kommuner har alene indberettet byzone og sommerhusområde i overensstemmelse med nuværende regler. Da alle kommuner ikke var færdige med registreringen, har ejendomsdatarapporten indtil nu svaret ”zonestatus ukendt”, hvis der ikke stod noget i plansystemet. Registreringen synes nu på plads langt de fleste steder. Derfor tolker vi nu alt der ikke er indberettet som Landzone.
Hvis du alligevel oplever, at zonestatus for en ejendom er registreret forkert, kan du kontakte kommunen, da det alene er dem som kan ændre det.

. Zonestatus ukendt
.
.
.

Visning af forfalden gæld er ændret

Ved årsskiftet blev visning af punktet forfalden gæld ændret således at:

- hvis kommunerne har skrevet et skyldigt beløb under Gældsposter, svarer ejendomsdatarapporten JA til spørgsmålet vedr. forfalden gæld

- hvis kommunerne IKKE har skrevet et skyldigt beløb under Gældsposter, men har skrevet i bemærkningsfeltet, svarer ejendomsdatarapporten: Se bemærkninger under punktet "Forfalden gæld til kommunen"

- hvis kommunerne IKKE har skrevet et skyldigt beløb under Gældsposter og IKKE har skrevet i bemærkningsfeltet, svarer ejendomsdatarapporten: NEJ til forfalden gæld

Baggrunden for ændringen er, at vi og kommunerne oplevede, at der var kunder, som ikke var opmærksomme på evt. bemærkninger, hvis der var svaret ”Nej” til forfalden gæld.

. penge
.
.
.

Besvarelse af miljøsag er ændret

I Ejendomsdatarapporten  er ”sager efter miljøbeskyttelsesloven” ikke længere del af besvarelsen af Miljøsag (med virkning fra den 25. februar 2014). Det vil sige, at kommunerne fortsat besvarer spørgemålet for relevante, igangværende miljøsager, der behandles efter reglerne i lov om forurenet jord og lov om vandforsyning. Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har vurderet, at der ud fra ressortmyndighedernes synsvinkel ikke er behov for at medtage oplysninger om sager efter miljøbeskyttelsesloven i Ejendomsdatarapporten.

.
.
.
.

Nu bliver pdf-rapporten snart mindre og flere oplysninger kommer med

Vi er i løbende dialog med vores kunder og afholder brugergruppemøder med det formål at forbedre produktet. Der er allerede fremlagt mange ønsker og et af de gennemgående ønsker, er at nedbringe sideantallet i pdf-rapporten, som samtidig vil blive mere ejendomsspecifik. Vi har vist brugergruppen et udkast til den nye pdf-rapport og der var stor tilfredshed med resultatet, inkl. de specifikke tilretninger, som vi har indarbejdet.  Vi håber på at lancere løsningen før sommerferien. Brugergruppen, som i øjeblikket består af 13 ejendomsmæglere og 3 advokater, har også ønsket at vi undersøger muligheden for at få flere oplysninger med i rapporten, bl.a. om landbrugsejensomme. Sammen med DE er vi ved at undersøge mulighederne. Det vender vi tilbage til i et senere nyhedsbrev.

.
.
.
.

Husk at forny rapporten inden fristen udløber

Husk at fornyelse af rapporter skal ske indenfor et halvt år. Når du køber en ejendomsdatarapport, kan du forny de oplysninger, som bliver indhentet fra registre, to gange inden for seks måneder fra bestillingstidspunktet for den første oprindelige rapport (dato og klokkeslet). Dette sker uden yderligere betaling. Oplysninger, som kommunerne manuelt taster ind ejendomsdatarapporterne, er ikke omfattet af denne service.

. Fornyelse af ejendomsdatarapport
.
.
.

Olietanke der ikke optræder i rapporten

Hvis en olietank ikke optræder i rapporten, men står nævnt i BBR som et teknisk anlæg, kan det skyldes forkert indholdskode i BBR. Rapporten vil kun svare ja til en olietank, hvis indholdet er korrekt registreret.  Kontakt kommunen for at ændre indholdskoden. Herefter kan rapporten fornyes, og oplysningen om olietanken hentes med i rapporten.

.
.
.
.

Problemer med systemet?

Hvis du har flere spørgsmål eller systemet driller, så find hjælp og svar om ejendomsdatarapporten her: http://boligejer.dk/om-koeb-ejendomsdatarapport

.
.
.
.

Ændret telefontid for support 8:30-12:00

Vi ændrer vores telefontid fra d. 22/4

For at imødekomme vores kunders behov, vil vi efter påske ændre vores telefontid til dagligt mellem 8:30-12:00, da vi oplever, at langt de fleste telefoniske henvendelser kommer om formiddagen. Telefonnummeret til support er stadig 41717870.

Man kan altid kontakte os via mail på support@ejendomsdatarapport.dk

.
.