.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyhedsbrev Ejendomsdatarapporten 20/6 2014
.
.

PDF-udgaven af ejendomsdatarapporten er blevet kortere

Fremover vil pdf-udgaven af ejendomsdatarapporten være en hel del kortere.

Vi har lavet følgende ændringer i samarbejde med vores kundepanel og efter ønske fra kunderne:

  • Et nyt Ultra kort ”Overblik” med svar på én side
  • Ny kortere pdf-udgave af ejendomsdatarapporten – en ”hybrid” af det gamle resume og ejendomsdatarapporten
  • Dato for hvornår ejendomsdatarapporten er blevet færdig
    (Du kan stadig se, hvornår de enkelte oplysninger er hentet og bestillingsdato)

Overblik – arbejdsredskab for den professionelle bruger

Der er kommet en nyt ultra kort sammenfatning af ejendomsdatarapportens svar på én side.Mange af vores kunder har efterspurgt en side, hvor de hurtigt kan danne sig et overblik over svarerne til ejendomsdatarapporten.

”Overblikket” er tænkt som et internt arbejdsredskab for den professionelle bruger – ikke noget, der udleveres til køber og sælger.

Kortere pdf-udgave af ejendomsdatarapporten

Den nye pdf-udgaven af ejendomsdatarapporten er blevet væsentlig kortere end den gamle. Det har vi gjort ved at

  • integrere det ”gamle” resume i ejendomsdatarapporten
  • alene vise uddybende svar til de oplysninger, hvor der er svaret ja eller se bemærkninger (Du kan stadig finde de mere udførlige forklaringer til de enkelte oplysninger i appendiks)
  • fjernet sideskift for hver ny oplysning så al teksten kommer i forlængelse af hinanden

På den måde indeholder ejendomsdatarapporten stadig alle oplysninger, men pladsen er reserveret til de oplysninger, der er relevante i forhold til pågældende ejendom.

Samarbejder med kunderne om at forbedre ejendomsdatarapporten

Vi er i løbende dialog med vores kunder og afholder brugergruppemøder med det formål at forbedre produktet.

Der er allerede fremlagt mange ønsker og et af de gennemgående ønsker, har været at nedbringe sideantallet i pdf-rapporten og gøre den mere ejendomsspecifik. Den nye pdf-udgave af ejendomsdatarapporten er et resultat af dette samarbejde.

Brugergruppen består i øjeblikket af 13 ejendomsmæglere og 3 advokater.

.
.
.

Notifikationsmail - nu med adresse i emnefeltet

Adressen på ejendomsdatarapporten kommer nu med i emnefeltet i den mail, som du modtager, når rapporten er færdig.

.
.
.

Ny release

Der kan være problemer med at hente og bestille ejendomsdatarapporten mellem kl. 16-18 fredag d 20/6 pga. installation af ny release, der indeholder ovenstående ændringer.

.
.