.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Ejendomsdatarapporten nyhedsbrev august 2015

Indhold

› "Straks-levering" af forfalden gæld
› NYT - Kommuneplaner med i ejendomsdatarapporterne
› NYT - Fredede bygninger med i Ejendomsdatarapporten
› Ændring i besvarelse af miljøsag iht. Jordforureningsloven
› Huslejenævnssager - ejerlejligheder
› Stikprøvekontrol af samtykker for ejer
.
.
.

"Straks-levering" af forfalden gæld

Ejendomsdatarapporten henter nu oplysninger om forfalden gæld direkte fra økonomisystemerne i en række kommuner. I løbet af de næste måneder kommer flere kommuner til.

Det vil betyde, at du ikke længere skal vente op til 10 hverdage for at vide, om der er forfalden gæld på en ejendom. Oplysningen kommer ind i ejendomsdatarapporten kort tid efter bestillingen.

Der kan dog være nogle få  tilfælde, hvor det ikke er muligt at opgøre evt. gæld automatisk. I de tilfælde står der i ejendomsdatarapporten, at du skal kontakte kommunen

Læs mere/se kort over kommuner, der svarer fuldautomatisk

. Skærmbillede af danmarkskort - forfalden gæld
.
.
.

NYT - Kommuneplaner med i ejendomsdatarapporterne

Tirsdag den 25. august åbner vi for kommuneplaner i Ejendomsdatarapporten. Dvs at ejendomsdatarapporter bestilt efter 24.august  indeholder oplysninger om kommuneplaner.

Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen.

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse.

. skærmbillede af kommuneplaner
.
.
.

NYT - Fredede bygninger med i Ejendomsdatarapporten

Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Størstedelen af dem er privatejede.
Alle fredede bygninger er fredet både ind- og udvendigt. Når en bygning er fredet skal der søges om tilladelse til alle ændringer, der går ud over almindelig vedligeholdelse. Både små og store ændringer kræver tilladelse. Lige fra en tagomlægning eller flytning af en skillevæg, til opsætning af et skilt på facaden.
Registreringen af de fredede bygninger er Kulturstyrelsens ansvar, og den finder sted i henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

Vi åbner for oplysningen i morgen tirsdag den 25. august - dvs at oplysningen kommer med i ejendomsdatarapporter bestilt den 25. august og fremover.

. Skærmbillede - fredede bygninger
.
.
.

Ændring i besvarelse af miljøsag iht. Jordforureningsloven

Fra 10. juli er vi begyndt at hente oplysning om ”Påbud iht. Jordforureningsloven” automatisk ind i ejendomsdatarapporten for en række kommuner. Oplysningen hentes fra Danmark ArealInformation (DAI).

Det betyder, at oplysningen bliver hentet med det samme for kommuner med automatisk besvarelse, da kommunen ikke længere svarer manuelt på oplysninger om miljøsag.

I løbet af efteråret vil flere kommuner komme til, og ved årets udgang er alle kommuner gået over til den fuldautomatiske løsning.

Oplysningen ”Påbud iht. Jordforureningsloven”  tilføjes under punktet ”Jordforurening” i ejendomsdatarapporten.

. Skærmbillede af påbud iht jordforureningsloven
.
.
.

Huslejenævnssager - ejerlejligheder

Nu tjekker ejendomsdatarapporten også om der er huslejenævssager på moderejendommen, når du bestiller en ejendomsdatarapport på en ejerlejlighed.

Ejendomsdatarapporten henter oplysninger om verserende og/eller afgjorte huslejenævnssager i nævnsdatabasen, der er modtaget i Nævnet den 1/9 2012 eller senere. Der svares alene på spørgsmålet "Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?".

.
.
.

Stikprøvekontrol af samtykker for ejer

I marts/april gennemførte vi en stikprøvekontrol af samtykke i forbindelse med fastkundeaftaler

Vi bad femten tilfældigt udvalgte virksomheder om at dokumentere, at de har samtykke til at indhente private/fortrolige oplysninger på tre udvalgte ejendomsdatarapporter. Af de femten virksomheder vi undersøgte, var der seks, vi kunne godkende uden bemærkninger.

Stikprøvekontrollekn viste, at de fleste fastkunder har skrevet samtykket ind i formidlingsaftalen, men at de skal være opmærksomme på, at ejeren af ejendomme skal underskrive formidlingsaftalen, før der bestilles en ejendomsdatarapport med private/fortrolige oplysninger.

Vi forventer fremover at gennemføre stikprøvekontroller én gang om året.

Læs mere om fastkundekontakter ›
.
.