.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Ejendomsdatarapporten nyhedsbrev december 2015
.
.

Ejendomsdatarapporten bliver fuldautomatisk ved årsskiftet

Efter nytår taster kommunerne ikke længere oplysninger ind i ejendomsdatarapporten. I stedet bliver alle oplysninger hentet direkte i offentlige registre og databaser.

Siden ejendomsdatarapportens start i okt. 2012 har det været aftalt med kommunerne, at alle oplysninger i ejendomsdatarapporten skulle være fuldt digitaliserede ved udgangen af 2015. Derfor trækker vi en ”streg i sandet” den 30. december kl. 12.00 og lukker for den kommunale indtastning og går over til at hente alle oplysninger digitalt. Der vil være enkelte kommuner, som ikke er færdig med digitaliseringsopgaven. I de tilfælde vil der ud for den enkelte oplysning stå: Kontakt kommunen.

Erhvervsstyrelsen og KL vil straks i det nye år rette direkte henvendelse til de pågældende kommuner for at få de sidste oplysninger digitaliseret. Vi skal beklage de ulemper det måtte medføre i overgangsperioden.

.
.
.

Hvad betyder det generelt for brugerne at ejendomsdatarapporten er blevet fuldautomatisk?

Kortere leveringstid for ejendomsdatarapporten

I det nye år er det slut med at vente op til ti arbejdsdage på en ejendomsdatarapport. Ejendomsdatarapporten bliver færdig kort tid efter, du har bestilt den.

Det gælder ejendomsdatarapporter for alle typer ejendomme på nær moderejendomme for ejerlejligheder.

For moderejendomme for ejerlejligheder gælder det særlige, at de ikke bliver vurderet og derfor rent teknisk venter på en vurderingsmeddelelse, som ikke eksisterer. 21 dage efter bestillingsdatoen bliver rapporten automatisk færdig. Alle andre oplysninger kommer dog ind i rapporten med det samme. Du kan dog kontakte supporten og bede dem om at afslutte rapporten. Vi vil i det nye år undersøge om vi kan fjerne denne uhensigtsmæssighed.

Alle oplysninger hentet igen ved fornyelse

Når alle oplysninger er fuldautomatiske i alle kommuner efter nytår, giver det os mulighed for at alle oplysninger - på nær ”Ejendommen”- hentes igen, når du fornyer en ejendomsdatarapport bestilt efter den 31. december 2015.

Det betyder også at hvis du har bestilt en ejendomsdatarapport (efter 31/12-15) uden private/fortrolige oplysninger - f.eks. fordi formidlingsaftalen ikke var underskrevet endnu - kan du som fastkunde forny ejendomsdatarapporten inkl. private/fortrolige oplysninger, når aftalen er underskrevet, og få det hele med.

Forfalden Gæld – særligt for tvangsaktioner

Oplysninger om forfalden gæld hentes efter nytår direkte i kommunens debitorsystem. Langt størstedelen af landets kommuner er allerede gået over til den fuldautomatiske løsning i løbet af det sidste halve år.

Opgørelse af forfalden gæld ved tvangsauktion:
Ejendomsdatarapporten kan kun hente de gældsposter, som er registreret i kommunens debitorsystem, på det tidspunkt oplysningen hentes. Det betyder, at vi tager et forbehold i forhold til ejendomsdatarapporter bestilt til brug ved tvangsaktioner. Det kan være, at der er kommet yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger i kommunens debitorsystem i perioden frem til auktionsdagen (eksempelvis ejendomsskattebillet, rykkergebyrer mv.)

Ved tvangsaktioner bør ejendomsdatarapporten fornys efter nytår, hvis den er bestilt i år. Hvis fornyelsen ikke indeholder ejendommens gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes.

Miljøsag udgår og bliver erstattet af påbud

Begrebet ”Miljøsag” udgår af ejendomsdatarapporten i starten af det nye år. Miljøsag erstattes af oplysning om ”Påbud iht. Jordforureningsloven” og ”Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen”

”Påbud iht. Jordforureningsloven” hentes fra Danmark ArealInformation (DAI) og ”Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen” hentes fra Jupiter.

Hvis kommunen ikke er blevet færdig med at indberette oplysningerne, vil der stå kontakt kommunen i ejendomsdatarapporten under Miljøsag.

Spildevand

Efter nytår henter Ejendomsdatarapporten oplysninger om spildevand i BBR og Plansystemet.

Oplysningen kommer til at bestå af:

  • Kloakopland
  • Udtræden af spildevandsforsyning.
  • Tilladelser og påbud på ejendommen vedr spildevand
  • Spildevandsplaner i forslag (kommer ind i ejendomsdatarapporten i starten af januar)
  • Renseklasse (kommer ind i ejendomsdatarapporten i løbet af januar)

Kommunale anlægsprojekter

Begrebet ”Kommunale anlægsprojekter” udgår som punkt i ejendomsdatarapporten og  erstattes af Kommuneplaner, Spildevandsplaner i forslag og ny oplysning i vejforsyningskortet – Nedklassificering af veje.

.
.
.

Supporten er lukket mellem jul og nytår

Erhvervsstyrelsen holder lukket mellem jul og nytår fra d. 24. december til d. 4. januar 2016.

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.

.
.