.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Ejendomsdatarapportens nyhedsbrev marts 2019
.
Billede af en dysse
.

Må jeg grave i fortiden?

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer – ny oplysning i Ejendomsdatarapporten

Fra fredag den 15. marts vil det af Ejendomsdatarapporten fremgå, om der er registreret fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer på ejendommen. Rapporten skal dog være bestilt efter den 14. marts 2019. Rapporter bestilt før den 15. marts vil ikke indeholde oplysningen selvom rapporten fornyes efter den 14. marts 2019.

Der findes mere end 33.000 fredede fortidsminder i Danmark. Langt størstedelen af dem er gravhøje. Hvis et fortidsminde er fredet, betyder det, at man ikke må lave nogle fysiske ændringer af mindet.

Fortidsmindebeskyttelseslinjer

Rundt om flere af de synlige fortidsminder som fx gravhøje er der fastlagt en beskyttelseslinje.

Inden for beskyttelseslinjen er det ikke tilladt at fx bygge eller beplante området. Beskyttelseslinjen strækker sig i en zone på 100 meter omkring fortidsmindet og kan derfor godt berøre ejendomme, der blot ligger i nærheden af et fortidsminde.

Fredede fortidsminder og fortidsbeskyttelseslinjen er beskyttet af henholdsvis museumsloven og naturbeskyttelsesloven.

I Ejendomsdatarapporten

Oplysningerne om fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer er placeret i gruppen ”Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer” sammen med de øvrige bygge- og beskyttelseslinjer.

.
.
Billede af Iglo
.

Indefrysning af grundskyld - lov nr 278 af 17/04/2018 §9

Den 30. november sidste år fik Ejendomsdatarapporten en ny oplysning – ”Indefrysning af grundskyldsstigning”. Den nye oplysning finder du under menupunktet ”Økonomi”.

Lån til betaling af stigninger i grundskyld (midlertidig ordning) blev vedtaget af Folketinget d. 12. april 2018. Ordningen er midlertidig og gælder i perioden 2018 og frem til 2021. Den omfatter boligejere, hvis grundskyld stiger med minimum 200kr. årligt.

Indefrysningen betyder, at boligejerne ikke skal betale eventuelle grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån svarende til beløbet. Lånet er rente- og gebyrfrit og skal først tilbagebetales, når ejendommen sælges.

I Ejendomsdatarapporten

Oplysningen vises i ejendomsdatarapporter bestilt efter den 30/11-2018 kl. 13:00, hvis kommunen har givet tilladelse til at vi må vise oplysningen.

Langt de fleste kommuner har givet tilladelse til, at ejendomsdatarapporten må vise oplysningen. På nuværende tidspunkt mangler der kun tilladelse fra fire kommuner.

I ejendomsdatarapporter fra kommuner, som ikke har givet tilladelse endnu, vil der stå: "Kontakt kommunen" som svar ud for oplysningen.

Bemærk, at kommunen kan have givet tilladelse til at visning af oplysningen efter, at du har bestilt ejendomsdatarapporten. I de tilfælde vil oplysningen komme ind i ejendomsdatarapporten, når du fornyer den.
Se hvilke kommuner, som har givet tilladelse til at oplysningen vises. 

.
.

Hvordan opgør vi indefrysningsbeløbet?

Oplever du at indefrysningsbeløbet i Ejendomsdatarapporten og ejendomsskattebilletten ikke er ens?

Ejendomsskattebilletten viser kun det samlede beløb, der vil blive indefrosset på ejendommen i løbet af året. Ejendomsdatarapporten derimod medregner både indefrysningsbeløbet for tidligere år og de ratebeløb, der er forfalden i indeværende år på det tidspunkt rapporten bliver bestilt.

Ejendomsdatarapporten afspejler derfor et øjebliksbillede.

Beløbet for indefrysning af grundskyld er opdelt i to rater fordelt på første og anden halvdel af året. Hvis du fx bestiller en ejendomsdatarapport d. 15. januar 2019 og den første rate af ejendomsskatten først forfalder d. 1. februar, vil ejendomsdatarapporten ikke medtage beløbet. På bestillingstidspunktet vil du derfor kun kunne se gælden fra tidligere. I takt med, at raterne forfalder, bliver indefrysningsbeløbet medregnet og vil kunne ses, når du fornyer rapporten. 

.
.
.
.

Vi døber dig: Områdeklassificering

Vi ændrer overskriften fra ”Lettere jordforurening” til ”Områdeklassificering” i ejendomsdatarapporten. Årsagen er, at vi efter en omrokering af oplysninger nu kun informerer om områdeklassificering i dette punkt. Deraf navnedåben.

. klassificering
.
.