.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Omfattende systemomlægning af Ejendomsdatarapporten

Indhold

› Lukket for adgang til Ejendomsdatarapporten fra d. 10/5 kl. 16:00 til d. 14/5 kl. 9:00
› Fakturaer til Fastkunder sendes som Digital Post fra 1. juni 2019
› Betalingsoverblik på VIRK
› Slut med at bestille anonymt uden Log ind
› Privatlivspolitik
› NYT: Landsplandirektiverne "Baltic Pipe" og "Udviklingsområder"
.
.
Ejendomsdatarapport med logo og turkis baggrund
.

Lukket for adgang til Ejendomsdatarapporten fra d. 10/5 kl. 16:00 til d. 14/5 kl. 9:00

Det vil ikke være muligt at bestille ejendomsdatarapporter fra fredag den 10. maj kl. 16:00 til tirsdag den 14. maj kl. 9:00 pga. omfattende systemomlægning.

Det er usikkert, om det vil være muligt at se/hente allerede bestilte ejendomsdatarapporter i perioden (10/5 kl 16:00 – 14/5 kl 9:00). Derfor vil vi anbefale, at man planlægger efter, at det ikke kan lade sig gøre.

.
.
.

Fakturaer til Fastkunder sendes som Digital Post fra 1. juni 2019

I forbindelse med systemomlægningen den 14. maj ændres hele Ejendomsdatarapportens betalingssystem.  Ejendomsdatarapporten går over til at sende fakturaer ud til Fastkunder med faktureringsaftale som digital post fra 1. juni 2019. Det betyder, at faktura for maj bliver sendt til virksomhedens digitale postkasse i starten af juni måned. Indtil da vil du modtage fakturaerne for ejendomsdatarapporterne, som du plejer.

EAN-nummer – ingen ændringer
Fakturaer til virksomheder med et EAN-nummer bliver fortsat sendt, som de plejer.

Betalingsservice
Fra 31. maj vil Fastkunder ikke længere kunne tilmelde fakturaer for ejendomsdatarapporter til Betalingsservice (BS) - Fremover skal de i stedet bruge de oplysninger, der kommer til at stå under ’Betalingsmåde’ på fakturaerne. Fakturaen bliver automatisk sendt til den virksomhed, der er logget på ved bestilling.

Betalingsoverblik på virk.dk
I forbindelse med at ejendomsdatarapporten går over til digital post kommer køb af ejendomsdatarapporter med på Erhvervsstyrelsens Betalingsoverblik på VIRK. Det betyder, at Fastkunderne kan logge på Betalingsoverblikket på VIRK, og se alle kontantkøb foretaget efter den 14. maj 2019 og status på fakturaer sendt til virksomhedens digitale postkasse efter 1. juni 2019.

.
.
Skærmbillede af betalingsoverblik på VIRK
.

Betalingsoverblik på VIRK

Fra 14. maj kan du se status på alle dine nye kontantkøb på Erhvervsstyrelsens Betalingsoverblik på VIRK. Det vil sige ejendomsdatarapporter købt med betalingskort efter 14. maj 2019.

Fastkunder med faktureringsaftale kan også se status på fakturaer sendt til virksomhedens digitale postkasse efter 1. juni 2019.

.
.
Skærmbillede af login på boligejer.dk
.

Slut med at bestille anonymt uden Log ind

Efter 14. maj kan du ikke længere bestille ejendomsdatarapporter anonymt.
(Det vil sige bestille ejendomsdatarapporter uden at logge på med NemId.)

Til gengæld kan du logge på betalingsoverblikket på VIRK og se status på dine ejendomsdatarapporter købt med betalingskort.

Du kan stadig give alle adgang til ejendomsdatarapporten via linket. Du skal blot dele ejendomsdatarapporten.

.
.
.

Privatlivspolitik

Du kan se vores privatlivspolitik for behandling af personoplysninger i forbindelse med betaling ved betalingskort og faktura efter 14. maj 2019 på Erhvervsstyrelsen.dk

.
.
Danmarkskort der viser baltic pipe
.

NYT: Landsplandirektiverne "Baltic Pipe" og "Udviklingsområder"

Mandag den 8. april fik Ejendomsdatarapporten to nye oplysninger Landsplandirektiv "Baltic Pipe" i forslag og "Udviklingsområder" i forslag. De ligger i gruppen "Planer".

Oplysningerne kommer med i ejendomsdatarapporten bestilt efter den 7. april 2019. Oplysningen vises ikke i ejendomsdatarapporter købt før den 8. april 2019 – heller ikke ved fornyelse af rapporter købt før 8. april.

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" i forslag
Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der skal sikre forsyning af naturgas i Danmark. Forslag til landsplandirektiv danner plangrundlaget for landanlæggene for en ny gastransmissionsledning fra Jyllands vestkyst via Fyn til Faxe Bugt på Sjælland.

Landsplandirektivet overtager den kommunale planlægning for øvrige anlæg, som er nødvendige for udnyttelsen af gasledningen. Det drejer sig om en kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune og udvidelse af den eksisterende modtagestation ved Nybro i Varde Kommune.

Landsplandirektiv "Udviklingsområder" i forslag
Formålet med forslag til landsplandirektiv ”Udviklingsområder” er at udpege 91 nærmere angivne udviklingsområder i kystnærhedszonen. I udviklingsområderne får kommunerne større adgang til at planlægge udvikling af byer og landsbyer samt give tilladelse til anlæg svarende til de generelle regler i landzone.

.
.