.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.

Indhold

› Grøn satsning bringer forretning til Bornholm
› Ny uddannelse om grønt byggeri godt fra start
› Bornholm rocker sig til flere besøgende
› Tysk supermarked - bornholmsk mad
› Om Klyngeprojektet
.
.
Bornholm som grøn test-ø
.

Grøn satsning bringer forretning til Bornholm

Bornholm rykker tættere på verden - og verden rykker tættere på Bornholm. Internationale toppolitikere, virksomhedsledere og forskere besøgte den 28. august øen ved et stort anlagt arrangement, som Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen og Jensen Denmark stod bag. Formålet var at markere, at Bornholm skal være grøn test-ø, en Bright Green Test Island, og arrangementet vakte større opmærksomhed i flere nationale medier.

Flere internationale virksomheder har allerede søsat bæredygtige forsøg på Bornholm. Og andre venter blot på at komme i gang, heriblandt det kinesiske firma Solar Applications, som vil teste en række solbaserede ladestationer på Bornholm. Samtidig har EcoGrid-projektet, der vil teste fremtidens intelligente elsystem på Bornholm, modtaget knap 100 millioner kroner i støtte fra EU til forskning og udvikling i nye og alternative energiløsninger. Dertil kommer midler fra de deltagende parter som IBM og Siemens, så projektet nu samlet har ca. 185 millioner kroner i ryggen.

Bornholm som en Bright Green Test Island har med andre ord mere international bevågenhed og vind i sejlene end nogensinde før. Og det kan betyde en gylden fremtid for de lokale bornholmske virksomheder.


Smed, mens jernet er varmt
Klyngeprojektet arbejder målrettet for at hjælpe de mindre bornholmske virksomheder med at udnytte spin off-potentialet fra de store nationale og internationale projekter, som i årene fremover vil få brug for bæredygtige nicheprodukter. Spin off-udviklingen er eksempelvis allerede i fuld gang fra det grønne vaskeriprojekt Bright Green Laundry Technology, som både Jensen Denmark og vaskeriet Victor Vask spiller en vigtig rolle i.


"Bornholms potentiale som værts-ø for grønne eksperimenter tiltrækker lige nu så mange konkrete initiativer fra omverdenen, at forretningsmulighederne for de lokale virksomheder er meget store. Hvis bare de tør indgå i fælles satsninger og smeder, mens jernet er varmt," siger Lars Albæk, leder af Klyngeprojektet, og fortsætter:

"Et godt eksempel på de spin off-muligheder, der kan ligge i kølvandet på store globale virksomheder, ser vi lige nu inden for fødevareområdet. Her drøfter en global spiller inden for fødevareindustrien med to bornholmske virksomheder mulighederne for et samarbejde om udvikling af teknologiske løsninger til udvalgte markeder. De to lokale virksomheder overvejer at etablere en fælles produktionsvirksomhed og vil på den måde være med til at vise vejen for andre bornholmske virksomheder."


For mere information om spin off-arbejdet, kontakt leder af Klyngeprojektet Lars Albæk, Væksthus Hovedstadsregionen, her eller på 3010 8109 - eller konsulent for Klyngeprojektet Steen Søgaard-Pedersen, Væksthus Hovedstadsregionen, her eller på 5213 8500.

.
.
Bornholm som grøn test-ø
.

Ny uddannelse om grønt byggeri godt fra start

I vinters søsatte Bornholms Erhvervsskole i samarbejde med Kompetenceforum Bornholm et nyskabende kursusforløb om energibesparende byggeri. Både det første hold kursister og deres arbejdsgivere har været så positivt stemt over for kursusforløbet, at det genudbydes dette efterår. Det betyder, at et nyt hold håndværkere kan se frem til at blive bedre til at rådgive kunderne om energibesparende alternativer og opnå titlen "Grøn Håndværker".


Bag ideen til det nye uddannelsesforløb står Bygge- og anlægsklyngen, og her er der stor glæde over, at uddannelsen allerede nu har tilført kursisterne og deres arbejdsgivere værdi i hverdagen.


"Vi ved, at uddannelsen har betydet, at eksempelvis tømrermestre nu byder ind på opgaver om energirenovering, som de ikke tidligere havde mod og kompetencer til. Samtidig kan vi se, at flere lokale håndværkere markedsfører sig på, at de har ansatte, der har gennemført uddannelsen om grønt byggeri. Det er et godt bevis på, at kursusforløbet giver kompetencer, som markedet efterspørger," siger Hans-Aage Steenberg, formand for Bygge- og anlægsklyngen.


Samarbejder med landets førende forskere
Et gammelt byhus i Nexø er platformen for den praktiske del af uddannelsen. Det er et demonstrationsprojekt for energirigtig renovering, hvortil der blandt andet er knyttet et forskningsinitiativ omkring indeklima, som det nationale Videncenter for Bæredygtigt Byggeri står bag. Men også en række af øens lokale håndværksmestre og byggerådgivere er involveret i at udtænke de innovative løsninger. En af dem er Hans-Aage Steenberg, der udover formandserhvervet i Bygge- og anlægsklyngen også er direktør for Steenbergs Tegnestue.


"En af gevinsterne ved at deltage aktivt i energirenoveringen er, at vi får mulighed for at indgå i en direkte dialog med nogle af landets førende forskere inden for bæredygtigt byggeri. Det er med til at give os en viden, som er guld værd, og som kan give os mere forretning uden for Bornholm. I kraft af vores deltagelse i det bæredygtige projekt har vi netop fået en henvendelse fra en husejer i Jylland, som gerne vil have, at vores tegnestue løser en opgave for ham. Og vi håber naturligvis, at det kun er den første af en lang række henvendelser fra energibevidste kunder," slutter Hans-Aage Steenberg.


For mere information om uddannelsen og demonstrationsbyggeriet, kontakt formand for Bygge- og anlægsklyngen Hans-Aage Steenberg her eller på 5695 5330 - eller klyngetovholder Hanne Nisbeth her eller på 3070 2452.

.
.
Oplevelsesunivers Bornholm
.

Bornholm rocker sig til flere besøgende

Bornholms musikliv er i en rivende udvikling, og sommeren 2010 var et foreløbigt højdepunkt. To af flagskibene på øens musikscene, Wonderfestiwall og Hammershus Fairtrade Concert, slog tilskuerrekord og oplevede et stort antal gæster fra både København, Sverige og Tyskland i billetkøerne.


Flere og flere tager altså et smut til Bornholm på grund af den lange række af koncerter, som spiller en vigtig rolle for øens evne til at tiltrække oplevelsesturister. Et af Klyngeprojektets mål er at samle øens kultur-, natur- og turismeaktører og få dem til at samarbejde om markedsføring af øens mange oplevelsestilbud. Det sker via initiativet "Oplevelsesunivers Bornholm", som blandt andet har skabt afsæt for et nyt klyngesamarbejde mellem netop Bornholms musikarrangører.


Musikklyngen har allerede vist sit værd og kan være med til at styrke øens oplevelsesprofil betragteligt de kommende sæsoner. Det forklarer en af klyngedeltagerne, Daniel Mühlendorph Jensen, der står bag festivalen Wonderfestiwall.


"I år har vi koncentreret samarbejdet om helt lavpraktiske ting. Vi har indkøbt genbrugelige engangskrus sammen til en god pris, vi har lavet en folder over det samlede musikudbud, og vi har lånt udstyr af hinanden. Næste skridt er at udvikle en stærk fælles markedsføring, så vi tiltrækker endnu flere mennesker fra både Danmark og vores nabolande. Det giver helt andre muligheder for annoncer og sponsoraftaler, når vi står sammen," siger han.


Musik- og turismeaktører hånd i hånd
Musikklyngen stiler efter at oprette et sekretariat, der kan søge penge til musikudviklingen fra eksempelvis EU-fonde. Samtidig tror Daniel Mühlendorph Jensen, at musikklyngen og de andre deltagere i Oplevelsesunivers Bornholm kan komme til at nyde særdeles godt af at samarbejde på tværs.


"For eksempel vil et øget samarbejde mellem musikarrangørerne og øens turismeaktører være til stor gavn for begge parter. Man kunne forestille sig pakkerejser med kombineret fly, hotel og entré til koncerterne. Fødevareproducenterne og musikarrangørerne kunne helt sikkert også gå endnu mere hånd i hånd med både salg og markedsføring," siger han.


For mere information om aktiviteterne i musikklyngen, kontakt Daniel Mühlendorph Jensen her eller på 2422 7472. For mere information om deltagelse i klyngen, kontakt klyngetovholder Hanne Nisbeth her eller på 3070 2452. For mere information om Oplevelsesunivers Bornholm, kontakt leder af Klyngeprojektet Lars Albæk, Væksthus Hovedstadsregionen, her eller på 3010 8109.

.
.
Fødevareunivers Bornholm
.

Tysk supermarked - bornholmsk mad

Snart kan du finde bornholmsk ost, chokolade og øl, når du støvsuger hylderne i supermarkedet i Berlin eller Stockholm. I hvert fald hvis det står til Gourmet Bornholm, en forening af større såvel som mindre bornholmske fødevareproducenter, der har en fælles ambition om at slå væggen ned til markeder uden for Bornholm.

Gourmet Bornholm har i september måned afholdt messe i Berlin for tyske indkøbere og står over for at gøre det samme i Stockholm. Senere går turen måske til Polen. Initiativer som disse er kun mulige på grund af det tætte samarbejde mellem de meget forskellige fødevareproducenter. Klyngeprojektet hjælper med at koordinere samarbejdet, yder bistand til konkrete opgaver og har eksempelvis lagt kræfter i ansøgninger, der har reduceret adgangsprisen til salgsfremstødet i vores nabolande.


"Der ligger uden tvivl et stort potentiale for fødevareproducenterne på de udenlandske nærmarkeder. Så vi håber naturligvis på, at dette fremstød kan vække interesse for de bornholmske fødevaremærker i en grad, så indkøberne i både Tyskland og Sverige er parate til at indgå konkrete aftaler med virksomhederne," siger klyngetovholder Hanne Nisbeth.


Parløb med kokke og restauratører
I samarbejde med bl.a. LAG Bornholm arbejder Klyngeprojektet målrettet på at få øens kokke og restauratører involveret i et tæt parløb med fødevareproducenterne. Det sker via projektet "Det Bornholmske Køkken". Hensigten er at udforske, hvordan det regionale bornholmske køkken bliver en helt særlig attraktion og eksportvare.


En af de fødevareproducenter, der ser store gevinster i et tværgående samarbejde, er Hans Hansen, ejer af Lehnsgaard Rapsolie.


"For min virksomhed er det utrolig værdifuldt at få inspiration og kvalificeret sparring i forbindelse med produktudvikling. Generelt er det altid sundt at få input og blive udfordret af slutbrugerne af ens produkt, og det vil øens kokke eksempelvis have gode forudsætninger for," forklarer han.


Hans Hansen lægger vægt på, at et tættere parløb ikke kun vil komme producenterne til gavn, men også i høj grad møder et behov hos øens restauratører.


"Også restauratørerne har behov for, at vi går sammen om at udvikle de lokale produkter. Der er i øjeblikket masser af interesse for regional madkultur, og øens turister vil gerne mødes med en særlig oplevelse og historie, når de spiser på de lokale restauranter. Jeg håber derfor, at der fra alle sider er opbakning til at etablere et dynamisk samarbejde mellem restauranter, producenter, butikker og andre samarbejdspartnere," slutter Hans Hansen.


For mere information om Gourmet Bornholm, kontakt klyngetovholder Hanne Nisbeth her eller på 3070 2452 - eller formand for Gourmet Bornholm Vibeke Hasselby her eller på 5696 3033. For mere information om projektet "Det Bornholmske Køkken", kontakt sekretariatsleder Hans Jørgen Jensen fra LAG Bornholm her eller på 2042 3370.

.
.
.

Om Klyngeprojektet


Projektet "Klyngeudvikling i udkantsområder" er et 3-årigt erhvervsudviklingsprojekt, der i perioden 2009-2011 skal videreudvikle de bornholmske erhvervsklynger og igangsætte nye samarbejder mellem bornholmske og udenøs virksomheder. Projektet har tre primære fokusområder - de såkaldte klyngeuniverser: 'Bornholm som grøn test-ø', 'Oplevelsesunivers Bornholm' og 'Fødevareunivers Bornholm'. Væksthus Hovedstadsregionen leder i samarbejde med Business Center Bornholm projektet og videreformidler løbende de bornholmske erfaringer til andre dele af Danmark og udlandet.

Læs mere på www.clusterdevelopment.dk

Ny klyngekonsulent
Klyngeprojektet forstærker nu sin organisation på Bornholm og tilknytter klyngekonsulent Marina Hjørdie fra Væksthus Hovedstadsregionen. Marina har i en årrække arbejdet med virksomhedsrådgivning og har specialiseret sig inden for netop klyngeudvikling. Hun har senest udviklet og været ansvarlig for en uddannelse for klyngefacilitatorer i Hovedstadsregionen. Marinas erhvervsmæssige baggrund tæller desuden jobs hos flere store virksomheder som LEGO og Oracle.

.
EU Logo
.